KNWU hield positieve epo-test stil

KNWU hield positieve epo-test stil
donderdag 19 november 2020 om 18:00

De KNWU heeft in 2011 bewust een positieve epo test van een succesvolle renner uit een van hun nationale selecties verzwegen. Dat blijkt uit een document dat WielerFlits dinsdag kreeg aangereikt.

Op 4 mei 2011 testte de renner, die op internationale wedstrijden voor de KNWU is uitgekomen, bij een out-of-competition controle positief op rHepo. De desbetreffende renner besloot per onmiddellijk te stoppen en wist de KNWU zover te krijgen dat er geen ruchtbaarheid aan deze zaak werd gegeven.

Inmiddels heeft WielerFlits met de desbetreffende renner gesproken. Hij bevestigt de positieve controle. “KNWU-directeur Huib Kloosterhuis ging destijds op mijn verzoek in om de positieve test uit de publiciteit te houden vanwege familieomstandigheden. Omdat ik per direct stopte met wielrennen was dit mogelijk. Volgens Kloosterhuis kon dit binnen de regelgeving”, aldus de renner.

WielerFlits heeft besloten om de naam van de renner niet te publiceren. Wij vinden dat het aan de renner en/of instanties is om naar buiten te treden. De betreffende renner gaf destijds tegenover zijn ploegmaten en directe omgeving aan dat hij motivatieproblemen had en daardoor per direct was gestopt met wielrennen.

Bij algemeen directeur Thorwald Veneberg heeft WielerFlits uitleg gevraagd. In 2011 was hij als technisch directeur actief bij de KNWU. Veneberg: “Deze afweging is destijds gemaakt door de toenmalige directeur. Hij heeft mij hier destijds wel over geïnformeerd. Dit was een extreem zware trieste (familie) periode voor de betrokkene.”

Persoonlijke omstandigheden
“De renner heeft over deze kwestie vertrouwelijk overleg gehad met de directeur”, vervolgt Veneberg. “Die heeft besloten dit – bij uitzondering – niet te publiceren vanwege de persoonlijke omstandigheden en omdat de renner stopte met wielrennen. De KNWU is niet verplicht om de atleet publiekelijk bekend te maken zolang zeker gesteld is dat de schorsing effectief uitgevoerd kan worden en de renner dus niet aan competitie deelneemt gedurende de schorsing. Deze zekerheid was er. Deze uitspraak is geanonimiseerd zoals het hoort. De afweging om iets bekend te maken ligt bij de bond.”

Naast Huib Kloosterhuis (die in 2016 overleed) en Thorwald Veneberg was ook het hoofdbestuur van de KNWU op de hoogte van deze positieve epo-test. ‘Op 31 mei 2011 heeft het bestuur van de KNWU aan betrokkene een ordemaatregel opgelegd, bestaande uit een onmiddellijke schorsing’, staat in de jurisprudentie. Kloosterhuis was bij de tuchtcommissie gemachtigd door twee personen van het bestuur.

De huidige voorzitter Marcel Wintels was in 2011 ook al preses van de wielerunie. WielerFlits heeft Wintels het afgelopen etmaal diverse keren benaderd met de vraag of hij op de hoogte was van deze zaak. Hier heeft hij geen antwoord op gegeven.

Ernstig dopingdelict
Een positieve epo-test was in 2011 een zeer ernstig dopingdelict. Dit waren juist de jaren waarin de jacht tegen epo-zondaars in de wielersport op z’n felst was. In 2008 werd het biologische paspoort gepresenteerd als extra wapen tegen epo-gebruik en bloedtransfusies.

Volgens Esther Vroegh, straf- en tuchtrecht advocate met veel ervaring in sportzaken, hadden de persoonlijke omstandigheden en de keuze om dit stil te houden altijd moeten worden voorgelegd aan de tuchtrechter.

Vroegh: “Het kan niet dat de sportbond geheel zelfstandig dit besluit neemt, zonder de tuchtrechter hierover in te lichten. De persoonlijke overwegingen hadden bij de tuchtrechter ook aangekaart moeten worden, zodat de rechter daar rekening mee kon houden in de strafmaat.”

Vroegh kan zich geen enkele dopingzaak herinneren waarin de sportbond beslist om de naam van de atleet stil te houden. “Zeker niet bij een ernstig vergrijp als epo plaats ik hier grote vraagtekens achter. In alle verdragen en convenanten die de nationale wielerbonden met de UCI hebben ondertekend komt transparantie voor. Transparantie is een van de essenties om de sport ‘schoon’ te krijgen.”

De Dopingautoriteit geeft op haar website zelfs communicatietips hoe dopingzondaars met de pers moeten omgaan en welke rol een sportbond hierin kan vervullen.

Ander dopinggeval
Dopingexpert Douwe de Boer weet uit ervaring dat het niet ongebruikelijk is dat een sportbond een positieve dopingtest verzwijgt. “Van de KNWU ken ik uit die periode sowieso nog een ander dopinggeval dat niet in de publiciteit is gebracht. Ook in andere landen gebeurt dit. Het moet in ieder geval wel gemeld worden aan de betreffende internationale bond in dit geval de UCI. En aan het wereld anti-dopingagentschap WADA. De straf moet wel getoetst kunnen worden.”

Veneberg benadrukt dat de Dopingautoriteit aangifte moet doen op grond van de WADA Code. Uit de jurisprudentie blijkt dat de tuchtcommissie de betreffende renner de straf van uitsluiting voor een periode van twee jaar heeft opgelegd. Opvallend genoeg vinden wij op de lijst met geschorsten van de UCI (Consequences Imposed on License-Holders as Result of Anti-Doping Rule Violations as per the UCI Anti-Doping Rules) zijn naam niet terug.

Of de KNWU de UCI heeft ingelicht over deze positieve epo test is niet duidelijk. “Ik ging daar destijds niet over”, geeft Veneberg aan. “Het is wel gebruikelijk dat bonden een tuchtrechtelijke uitspraak inzake een dopingovertreding aan hun internationale federatie sturen. Het is ook onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de renner geen UCI licentie meer aan kan vragen en kan deelnemen aan wedstrijden. We kunnen dit dossier niet meteen vinden. Wellicht omdat we zijn overgestapt naar een ander digitaal systeem of omdat de wettelijke termijn om dit te bewaren is verstreken.”

Over een mogelijke andere dopingzaak die in deze periode ook buiten de publiciteit werd gehouden, waar Douwe de Boer naar wijst, weet Veneberg niks af.

Ernstige zaak
Een vertegenwoordiger van de UCI laat ons weten dat het een ernstige zaak zou zijn wanneer een nationale federatie een positieve dopingstraf niet doorgeeft. Ten eerste moet getoetst worden of de strafmaat van de nationale federatie wel voldoet. Ten tweede moet de UCI erop toezien dat de betreffende renner in de periode van zijn schorsing niet in een ander land een wedstrijd kan rijden. De UCI gaat deze zaak dan ook onderzoeken. Dit kan consequenties voor de KNWU hebben.

Het stilhouden van een positieve epo-test van een renner uit een nationale selectie in 2011 staat ook haaks op de dopingjacht van de betreffende bestuurders in de daaropvolgende jaren. Op 25 oktober 2012 roept de KNWU de wereldwielerbond UCI op een waarheidscommissie in te stellen. Die moet onderzoek gaan doen naar het dopinggebruik in het wielrennen. Dat staat in een brief die voorzitter Marcel Wintels naar de UCI heeft gestuurd.

De Tilburger vindt dat er een onderzoek moet komen naar het recente verleden van dopinggebruik in de wielerwereld. Wintels vreest dat zonder een waarheidscommissie ‘de cultuur van liegen en dopinggebruik’ misschien nooit meer weggaat uit de sport.

Niet veel later laat de KNWU door de commissie Sorgdrager een rapport maken over de dopingcultuur in de Nederlandse wielersport.

“Nederland neemt het voortouw om te komen tot cultuurverandering”, zei Wintels destijds strijdvaardig. De KNWU-voorzitter benaderde sommige toprenners persoonlijk en stelde aan hen voor om in een live tv-programma, waarbij hij ook aanwezig zou zijn, een bekentenis af te leggen. Er wordt in die tijd een werkgroep tot leven geroepen die de aanbevelingen moet omzetten in acties en maatregelen. Wintels neemt later ook deel in de ethische commissie van de UCI.

Het verzwijgen van een positieve epo-test past niet bij alle maatregels die de KNWU steevast voor het oog van de camera’s heeft genomen.

Dit artikel delen:

316 Reacties

Grijns 19 november 2020 om 22:03

Was het niet iemand die ook schaatser was (en succesvol!), en het (in navolging van zijn broer die op de baan succesvol was) het met baanwielrennen heeft willen proberen?

rvb 19 november 2020 om 22:04

edit wf: waarvan akte

RiccardoRicco 20 november 2020 om 09:44

Het begint ene beetje zielig te worden. Je bent pas een volwassen platform als je zelfkritisch bent en niet blind alle stukken plaatst van iemand die een belang heeft in je platform.

Het is duidelijk dat veruit het grootste deel van de personen achter de reacties op zowel de opinie en dit artikel grote twijfels hebben bij de volledigheid, de timing en de journalistieke standaarden gehanteerd bij het schrijven van de stukken. Als je je niet onafhankelijk kan opstellen, verbind daar conclusies aan.

Gitan 19 november 2020 om 22:05

Wel wel, een 'succesvolle renner'. Blijkt amper iemand al van gehoord te hebben…

jooprioolpijp 19 november 2020 om 22:07

Na het artikel en alle comments gelezen te hebben… De naam van de renner vind ik werkelijk niet interessant, want het vergrijp is verjaard en in die tijd reed bij wijze van spreken het halve peloton met een verleden rond. Dat er door de schrijver wellicht politiek bedreven wordt via een 'schande!' verhaal, lijkt me te rechtvaardigen als het verhaal klopt en intrinsiek voldoende nieuwswaarde heeft. Als het daadwerkelijk zo is dat het handelen van de KNWU in 2011 tegen het met de mond beleden beleid inging, en de betrokkenen lopen nog vrolijk rond bij de KNWU, dan is dat relevant – zeker bij een belangrijk onderwerp als doping. Dat mag je dus prima publiceren.
Daarmee wil ik niet zeggen dat het handelen van de betrokkenen bij de KNWU per se ter kwader trouw geweest moet zijn. Mededogen met de renner en z'n familie zou bijvoorbeeld ook kunnen. Het volksgericht dat -zeker toen- ontstond bij een positief geval, was nou niet bepaald een fijn gezicht en had weinig te maken met hoor en wederhoor. Daarbij heeft verontwaardiging over doping vaak een hoge mate van willekeur. Waarmee ik doping niet goedpraat, maar wel meedenk met iemand die een beslissing moet nemen om een positieve test al dan niet naar buiten te brengen. De wereld is niet zo zwart-wit.

Joek Sat 19 november 2020 om 22:16

Sinds wanneer is de wereld niet zo zwart wit meer dan?

Joek Sat 19 november 2020 om 22:23

Sorry te vroeg op enter geklikt. De naam is zeker wel relevant, zie het gespeculeer in de reacties. Dat is schadelijk voor diegene die er niks mee te maken hebben, de naam van diegene waarover het gaat komt toch wel naar boven een dezer dagen/uren.

Joek Sat 19 november 2020 om 22:26

Verder helemaal eens met jouw verhaal!

Panache 19 november 2020 om 22:18

Ik denk dat je vanuit een heel andere invalshoek moet kijken en kom op de naam Jan B. uit. Na het schaatsen wilde hij opnieuw gaan baanwielrennen (hij was al eens op de Olympische Zomerspelen 6e). Om vervelende Googlelinks te voorkomen de naam niet voluit (wel zo netjes).

Dit is 100% speculatie. Dus voor de goede lezer: een uitkomst van een puzzel (net als Sipke Z.). Ook Jan B. is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En er is nu nog niets van bewijs.

31 mei 2011
Jan B. dooft zelf olympisch vlammetje
Jan B. ziet af van zijn plannen om zich als baanwielrenner te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2012. De voormalig topschaatser, die in maart afscheid nam van het ijs, sprak eerder dit jaar de ambitie uit zich op het onderdeel teamsprint te plaatsen voor Londen.
Maar het vlammetje brandt niet meer zo hard', verklaarde B. (36) zijn besluit.

reusjen 19 november 2020 om 22:37

Zijn de enige aanknopingspunten dat hij in 2011 zijn plan gestaakt is door een gebrek aan motivatie?

Panache 19 november 2020 om 22:41

Succesvolle sporter, 6e op OS baanwielrennen, een broer die hier niets mee te maken heeft, gestopt eind mei 2011 (motivatie problemen). Redelijk wat linkjes. Maar nogmaals het is speculatie.

reusjen 19 november 2020 om 22:54

Is die broer die er niets mee te maken heeft ergens genoemd?

Cyclinglife 19 november 2020 om 22:55

Als het Jan B. Is zou het gek zijn als de knwu niets gemeld heeft aan de wada en uci. Toen hij na zijn wielercarriete zijn topsport activiteiten als coach in de schaatswereld ging behartigen en in 2012 een record poging doet hard fietsen a 126.5km/u.

FDJ 19 november 2020 om 23:23

Jan B is onmogelijk aangezien hij a. Geen Iink heeft met Burgum, maar buiten dat b in 2011 geen wedstrijden als renner heeft gereden, maar slechts plannen heeft gehad. Wel reed hij nog schaatswedstrijden reed en ook na beëindiging carrière er nog getest kan worden, zou een test via de KNSB gegaan zijn.

Corné 't Glansarm 19 november 2020 om 23:33

Dat was inderdaad ook mijn gedachte om 21:18 op pagina 3. Maar denkt dat FDJ’s ontzenuwing in combinatie met het Sipke Z. verhaal van vele kanten hier voor mij nu Jan B. uitsluit

zacht 20 november 2020 om 07:48

Jan B. reed in april 2011 nog de Wouden Klassieker in Burgum, en werd daar in de sprint geklopt door ene Sipke Z. die alleen de sprong van het peloton naar de kopgroep gemaakt had.
True story.

reusjen 20 november 2020 om 07:58

@zacht
De controle was op 4 mei, het was een controle buiten wedstrijdverband en Raymond zegt bij de NOS dat het bij de renner thuis was. Het is niet Jan Bos.

Edit: Ik weet dat je dit niet zegt in je post, maar je voedt wel de speculatie en dat is schadelijk voor de persoon.

zacht 20 november 2020 om 08:15

Dat weet ik, ik reageerde op het niet fietsen van Jan B. in 2011.
Het is de tweedehands-auto handelaar, vastgoedverhuurder en fietsonderdelen-verkoper Sipke Z.

AWestie 19 november 2020 om 22:20

Zijlstra fietste kort voor z’n pensioen nog een rondje met Lars van der Haar. Zo, even een ontspannen reactie tussen al het gejoel hier: https://twitter.com/larsvanderhaar/status/60431428390883328?s=19

Tomprocycling 19 november 2020 om 22:24

Hoor, Hoor, het volk wil een naam! Opdat de schande van een ander voor even de pijn des levens zal doen vergeten… Als ik zo vrij mag zijn: ‘Dat is nou een paar honderd jaar beschaving, er is in die tijd veel bereikt…’. En als de naam bekend is, volgt er dan een publieke vernedering op het plein, waar iedereen tomaten mag gooien?

Gitan 19 november 2020 om 22:27

In dit geval een collectief gefrons en blikken vol onbegrip wisselen op het plein… 'Raymond had toch gezegd succesvol?'

reusjen 19 november 2020 om 22:28

De naam is allang bekend, als je de moeite had genomen de reacties te leven wist je dat…

Joek Sat 19 november 2020 om 22:34

Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan?

Joek Sat 19 november 2020 om 22:38

Als ik overigens zo vrij mag zijn: de tekst waaraan je refereert ging oa over ‘40 jaar communisme’ en nog een heleboel andere ongure zaken die niet vergelijkbaar zijn. De tomaten snap ik in dit verband dan wel weer ;-)

doorak 20 november 2020 om 00:31

Exact TomProcycling. De tokkies willen bloed zien, brood, bloed en spelen. Begrijpen niet dat ook rechters vaak dit handelen toestaan vanwege de omstandigheden en wanneer een rechter dat beslist is de naam enerzijds al niet meer van belang en anderzijds is er een reden voor en is het niet aan derden dat dan wel te doen.

Hoe eea zit mbt de voorzitter en zijn handelen wat doorsijpelt binnen bestuur KNWU heb ik gisteren uitvoerig toegelicht onder artikel over KNWU. Dan wordt je meer duidelijk zoals ik oo hierboven al aangeef in een reactie.

Tomprocycling 20 november 2020 om 09:48

@Reusjen,
Ik was dat inderdaad tegengekomen in de reacties. Het is alleen irrelevant, wat ik zei was gericht op het gedrag/de uitspraken van bepaalde mensen en dat staat los van het al dan niet bekend zijn van de naam. Daarnaast is het precies lezen van alle reacties nou ook weer niet het hoogste goed… (En voor de duidelijkheid: Als ik een X aantal A berichten lees, en een Y aantal B berichten niet, kan ik nogsteeds prima reageren op het X aantal A berichten:))
@Joek sat,
Punten voor het doorbouwen op het nummer:) maar volgens mij heeft mijn reactie niet direct iets te maken met het voorzichtig om moeten gaan met je mening… Voel je vrij me te corrigeren. De toespeling op de regel was puur omdat het een mooie regel is en omwille van de op de regel volgende suggestie… Ik probeerde daarmee niet iets te vergelijken ofzo met de rest van de tekst, dan had ik wel een werkelijk citaat gebruikt. Ik heb zeker niet zo weinig perspectief dat ik deze kwestie gelijk trek aan de in de tekst benoemde misstanden:)

Joop Janssen 19 november 2020 om 22:40

Het is dus arme Sipke Zeilstra die helemaal niemand kent, gelukkig was ie volgens Raymond wel succesvol! Mooie kers op de taart voor zn carriere!

jan jansen 19 november 2020 om 22:41

Sooike
Ook al daalt het niveau van WF, er zijn steeds meer reacties net zoals nu. En misschien hebben ze zo wel hun doel bereikt.

Panache 19 november 2020 om 22:43

Dit is een publiciteitsstunt aangezien de naam spoedig in het nieuws komt, gekoppeld aan de website Wielerflits. Kassa.

Joek Sat 19 november 2020 om 22:43

+100
Ik was bezig met een reactie maar je was me gelukkig voor, ik had het zelf niet beter kunnen omschrijven.

jooprioolpijp 19 november 2020 om 22:47

@Sooike: “Of je gooit het stuk weg, of je noemt alle ins en outs”
Mijn achter-achterkleindochter van drie weet al dat dit een tamelijk zwakke retorische truc is. Er zijn echt wel meer mogelijkheden. B.v. het jaartal niet noemen. De journalistieke relevantie van een precies jaartal lijkt me niet heel hoog. Van belang is alleen dat een deel van de betrokken bestuurders nog steeds meedraait.

Bertvd 19 november 2020 om 22:49

Inmiddels internationaal nieuws, met eervolle vermelding voor de Wielerflitsers

https://twitter.com/laflammerouge16/status/1329537903555452929?s=20

doorak 20 november 2020 om 00:34

Wanneer een journalist een goed netwerk heeft dan heeft hij vaak als eerste het nieuws.
Niet publiceren is ook meestal nonsens omdat wanneer het licht borrelt het steeds harder zal gaan en dus toch wel boven water gaat komen.

Hoe eea zit mbt de voorzitter en zijn handelen wat doorsijpelt binnen bestuur KNWU heb ik gisteren uitvoerig toegelicht onder artikel over KNWU. Dan wordt je meer duidelijk zoals ik oo hierboven al aangeef in een reactie.

Turtlehead 20 november 2020 om 00:49

Oei, flamme rouge zet ons te kakken met die drie uur. Dat moet echt beter volgende keer, wat zal Ome Pat wel niet van ons denken?

Joek Sat 19 november 2020 om 22:56

Overigens niet eens met jouw mening mbt Kerckhoffs, de man schrijft prima analyses en levert, ook vanwege zijn netwerk, imho een toegevoegde waarde aan dit platform.

VerstandOpNul 19 november 2020 om 23:02

Dit is weer een nieuw dieptepunt in het niveau van de artikelen op WF.

Er wordt vaak laatdunkend over de reageerders gedaan (door henzelf), maar ik vind de reacties regelmatig beter doordacht dan de nieuwsberichten..

Wheely 19 november 2020 om 23:02

Wel fijn dat het weer eens een keertje over EPO gaat bij een positieve test maar dat geheel terzijde.

Joek Sat 19 november 2020 om 23:14

;-)

Vincent Lacressonniere 19 november 2020 om 23:04

Vooruit, ik doe ook een duit in het zakje:

Een stuk met nieuwswaarde: Knwu rommelde en rotzooide er flink op los, en betrokkenen van toen draaien deels nog steeds aan de knoppen. Reden om vragen te stellen bij hoe zij nu handelen in vergelijkbare situaties.

Is het stuk opportunistisch en politiek? Ongetwijfeld. Maar ik lees het liever wel dan niet op een wielersite.

Het niet noemen van de renner maar eigenlijk wel noemen door veel informatie te geven is een overduidelijk "bewussie". Het doel is me niet duidelijk. De renner ertoe bewegen een exclusief interview op wielerflits te geven? Zogenaamd volledig willen zijn zonder ethische grenzen te overschrijden?

Het is in ieder geval ***
edit wf: let op je taalgebruik

Net als de verdediging en de daarbij gebruikte argumentatie en motivatie van o.a. Maxim Horsels in de comments.

Toch, nogmaals: liever dit stuk op de site dan niks erover. Het is wel nieuwswaardig. En dat blijkt: iedereen wil er alles over weten.

Jacco van Stierop 19 november 2020 om 23:08

Het brengen van dit nieuws komt nogal gehaast, misschien zelfs wel hijgerig over. Met wat meer geduld was er waarschijnlijk een beter artikel uit gerold.
Er zijn 2 aspecten die nader onderzocht moeten worden. Ten eerste: is deze zaak gemeld aan de UCI en de internationale dopinginstanties; en ten tweede: wie binnen de KNWU buiten Kloosterhuis zijn betrokken geweest bij de besluitvorming om deze zaak niet naar buiten te brengen.
Zo’n onderzoekje kost even tijd maar zou de kwaliteit ten goede komen. Met de publicatie op dit tijdstip, zonder dat er nog duidelijke antwoorden zijn, laadt de auteur de verdenking op zich dat hij er bepaalde strategische redenen voor heeft, zeker gezien zijn opiniestuk eerder deze week.

Het niet willen noemen van de naam van de betreffende renner, maar wel genoeg gegevens vermelden om die te achterhalen, is ronduit lachwekkend.

$kedel 19 november 2020 om 23:28

“wie binnen de KNWU buiten Kloosterhuis zijn betrokken geweest bij de besluitvorming om deze zaak niet naar buiten te brengen.”

Ik kan echt zeeer weinig legitieme redenen bedenken waarom je een positieve test onder de pet zou houden.
Misschien als het om een test van Weylandts was gegaan net na overlijden oid zouden ” priveomstandigheden” toereikend zijn maar het heeft er vooralsnog alle schijn van dat diteen smerig zaakje geweest is. En erger nog vinden de bestuurders van nu dit blijkbaar normaal.

reusjen 19 november 2020 om 23:42

Het merendeel van de mensen die hier reageren lijkt het ook prima te vinden. Ik vind het lastig om te begrijpen waarom, maar blijkbaar is de KNWU niet de enige.

Ik vind het vooral bijzonder omdat er willekeur ontstaat. Bij bekendmaking mét naam treedt imagoschade op. Waarom de één dit "extraatje" wel krijgt en de ander niet is mij niet duidelijk en ik vind het dubieus.

Fuubs 19 november 2020 om 23:20

Nee, ik post dit niet om mijzelf op de borst te kloppen.

Fuubs 5 SEPTEMBER 2020 OM 20:29
Ik vind Kerckhoffs ook totaal niets toevoegen. Ik lees meer interessante zaken in de reacties dan in zijn “opinies”. Af en toe dropt hij een “bommetje” uit de wereld van het wielrennen waar hij toen niet over informeerde, omdat hij het niet zeker wist of hij er gezeik mee kon krijgen(?). Leuk dat hij het dan nu wel (durft te) benoemd(en), maar is het nu dan wel de moeite waard of waarom heeft het voor hem dan nu wel meerwaarde om dat te benoemen?
Ik had geen mening over de nieuwe investeringen in wielerflits, maar de eerste signalen vind ik niet erg positief.

Fuubs 13 SEPTEMBER 2020 OM 01:27 (deze heb ik even ingekort want was heel lang)
Lees het volgende bericht eens terug:

https://www.wielerflits.nl/nieuws/raymond-kerckhoffs-naar-wielerflits/

Toen al een aantal red flags, maar met de kennis van nu nog meer…

(hier heb ik een lap tekst verwijderd)

Ik geef Wielerflits zeker nog niet op, maar ik hoop wel dat Maxim, Youri, Nick, Nico en al de anderen het hoofd om hoog houden. Parijs is nog ver ;)

En aan de andere wielerflitsers, ja ik hoef de opinies niet te lezen, ik maak me alleen als trouwe lezer wat zorgen. Ik vind/vond wielerflits juist zo mooi.

Edit: Vergeet ook niet dat deze man nu mede eigenaar is van wielerflits. Ik hoop oprecht dat deze reactie van mij in de toekomst volledig wordt te niet gedaan, en tegen die tijd zal ik ook mijn excuus aanbieden.

$kedel 19 november 2020 om 23:21

Het zijn ook keer op keer dezelfde lui die alles beter weten, maar te lui zijn om zelf een collumnpje te tikken.

Joek Sat 19 november 2020 om 23:43

@fuubs
Zo werkt het nou eenmaal. Als je professionaliteit wilt dan zijn er 2 opties: 1: blijven klikken, vooral ook op onnozel nieuws 2: betalen. Dat laatste doet niemand dus blijft alleen optie 1 over waardoor je zelf een schifting zult moeten maken over wat voor jou wel of niet relevant is.

Fuubs 19 november 2020 om 23:47

@joek sat

Dat doe ik ook. De opinies lees ik al maanden niet meer. Maar dit is toch echt een nieuwsbericht en de titel/aantal reacties was veel belovend.

Joek Sat 20 november 2020 om 00:01

Bedankt voor de reactie @fuubs, volgens mij denken we hetzelfde erover ;-)

Explorer 20 november 2020 om 00:07

Tja en nu? Een verjaard stuk van een totaal (bij mij) onbekende renner.
Halve peloton reed gedopeerd rond.
Waarschijnljjk heeft die lieve man van de knwu zelfstandig de beslissing genomen vanuit ethisch emotioneel oogpunt naar de renner toe. Helaas is de man overleden en kan daar geen weerwoord meer uit gegeven worden. Dus wat moet hiermee bereikt worden? Wat is het doel van het artikel wielerflits?
Iets aan de kaart stellen wat waarschijnlijk in het verleden veel vaker is voor gekomen? De betrouwbaarheid en integriteit van de knwu aan het licht brengen? Of een persoonlijk vendetta?

Clicksite/artikel in mijn ogen. Goed voor sponsor werk.' Kijk eens hoeveel view en click werk deze site heeft. Negatief shit geeft ook ruimte voor andere positieve invloeden.

Vroeger dacht ik nooit zo over deze site, komt nu vaker voor. Helaas niet in positieve zin. Ik vond de inhoud en echt je als site richten op sport gerichte zaken in het verleden beter. Vroeger werd het anders en neutraler gebracht. Jammer.

Romāns Vainšteins 20 november 2020 om 10:07

Het heeft alles weg van een suffe bitchfight met slechts een paar mensen die het werkelijk boeit van Winkels, Sipke, Thorwald, Kerckhoffs en hoe die luitjes precies onderling janken, poetsen, slijmen en afkafferen. Get a room zou ik ze zeggen.

Lance Armstrong 20 november 2020 om 00:14

Ben eigenlijk meer benieuwd naar dat 2de geval waar zelfs Veneberg niks van wist.

Misschien is er iemand met teveel tijd hier die erachter kan komen , dat zou pas echt goed detective werk zijn!

the student 20 november 2020 om 00:40

7α-methyl-5β-androstane-3α,17β-diol (een metaboliet van methyltestosterone)
op het NK mtb marathon bij de vrouwen in 2011… documenten op dezelfde site te vinden. Uiteindelijk zelfs strafvermindering in beroep. Dus 1 jaar schorsing in totaal voor deze dame.

Zou t de winnares zijn? Die mist exact een jaartje uitslagen… toevallig.

https://www.isr.nl/kennisbank
Zaaknummer : T 2011023/2011-32-05
Zaaknummer : B 2012002 / 2012-32-01

Rob de Keijzer 20 november 2020 om 07:07

Veneberg weet overal iets van…

Rob de Keijzer 20 november 2020 om 07:22

@the student: of de nummer 2, maar daar is het al van bekend, toch ?

the student 20 november 2020 om 08:00

Volgens mij is er van de top drie mtb marathon dames uit 2011 geen schorsing bekend. Lijkt me sterk dat er verder getest is. Maar ik google ook maar wat, dus ik kan t mis hebben. Verder was 2010 wel succesvol. En heel 2012 reed ze niet. Ook in 2011 niks meer na de bewuste wedstrijd. Bij t grote publiek zijn de mtb’ers toch al niet zo bekend. Maar als er wat is wil zelfs een lokale krant daar nog wel wat nieuws aan wijden. In 2012 verdwijnt ze compleet van de radar op mtb gebied. Om in 2013 weer voluit terug te zijn.

Headlines

Materiaalzone

Populair