KNWU heeft lak aan statuten en verenigingsrecht

KNWU heeft lak aan statuten en verenigingsrecht
woensdag 18 november 2020 om 09:25
Opinie

Aanstaande donderdag vindt digitaal de verkiezing voor de nieuwe voorzitter van de KNWU plaats. Het zal een strijd worden tussen Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, en wielerdier Gerry van Gerwen. Opnieuw is de verkiezing een soap geworden, waarbij de KNWU zichzelf te kijk heeft gezet door de statuten en het verenigingsrecht andermaal niet te respecteren.

In april 2016 dook ik in de aanloop van het voorjaarscongres in het verenigingsrecht en in de statuten van de KNWU. Marcel Wintels stelde zich opnieuw beschikbaar als voorzitter van de KNWU. Hij was op dat moment al tien jaar preses van de wielerbond. Juristen gespecialiseerd in het verenigingsrecht benadrukten op basis van artikel 18.2 van de statuten van de KNWU dat Wintels niet opnieuw en voor de duur van twee jaar herbenoemd kon worden.

In de statuten van de KNWU staat echter dat hoofdbestuursleden voor een termijn van vier jaar worden gekozen en een bestuurslid maximaal voor twee keer vier jaar herkozen kan worden. Mr. Wil van Megen, advocaat bij de Fifpro en gespecialiseerd in verenigingsrecht, benadrukte destijds dat het hoofdbestuur met de nieuwe kandidaatstelling van Wintels de KNWU statuten niet respecteerde: “Dat Wintels zijn periode nog kan ‘aanvullen’ tot twaalf jaar klopt eveneens niet. De statuten geven deze ruimte niet.”

Hoogleraar sport en recht (VU) Marjan Olfers bevestigde eveneens dat het hoofdbestuur van de KNWU deze de statuten van de bond niet naleefde: “Leden moeten er op kunnen vertrouwen dat de bond de eigen statuten, als ‘grondwet’ van de vereniging in acht neemt.”

Marcel Wintels. Foto: Cor Vos

Middelvinger
Ondertussen is het november 2020 en is Wintels nog altijd voorzitter van de KNWU. Hij heeft er straks een ‘regeerperiode’ van veertien (!) jaar opzitten. Daarmee hebben Wintels en het hoofdbestuur hun middelvinger naar de statuten en het verenigingsrecht opgestoken, en daarmee eigenlijk naar hun leden. Als er een orgaan binnen een vereniging is die de statuten moet naleven, dan is dit het hoofdbestuur wel.

Wie denkt dat de verkiezing rond de nieuwe voorzitter nu open, transparant en geheel volgens de statuten verloopt komt bedrogen uit. In een email afgelopen donderdag 12 november schrijft de KNWU aan al haar leden: “Op het najaarscongres 2019 heeft het congres besloten om de procedure voor een nieuwe voorzitter anders in te richten dan tot nog toe altijd is gedaan. Niet meer met een verkiezing in het congres, maar met een procedure waarbij we op zoek zijn gegaan naar een kandidaat die door iedereen binnen de wielersport gesteund wordt.”

Hieruit blijkt dat de KNWU zich andermaal niet aan de regels houdt, want je kunt nooit je statuten overrulen. De leden worden in deze email (bewust) met verkeerde informatie voorgelicht. In de notulen van het najaarscongres 2019 staat immers ook duidelijk dat het altijd een verkiezing blijft. Naast de persoon die door de commissie wordt gekozen kunnen eventuele tegenkandidaten tot vier weken voor het congres worden aangemeld.

Doodgezwegen
De VVBW (Vereniging van BeroepsWielrenners) maakt gebruik van dit statutaire recht en brengt eind augustus Gerry van Gerwen in als tegenkandidaat van Marc van den Tweel. Dit tot groot ongenoegen van de KNWU, waarbij hoofdbestuurslid Marijn de Vries en algemeen directeur Thorwald Veneberg zich in de publiciteit en in e-mails naar de stemgerechtigden op het congres én aan alle KNWU leden duidelijk hun onvrede laten horen. Er wordt een lofzang over de ideale kandidaat Van den Tweel afgestoken, terwijl Van Gerwen vrijwel wordt doodgezwegen. Hiermee zet de KNWU zichzelf opnieuw te kijk.

Marijn de Vries. Foto: Topcompetitie/Léon van Bon

Ik krijg hierover een pittige Twitter-conversatie met Marijn de Vries. Het gaat mij niet om de persoon, maar net zoals in 2016 om het naleven van het verenigingsrecht en de statuten door het hoofdbestuur van de KNWU. En andermaal hebben de directie en het hoofdbestuur van de KNWU lak aan deze regels.

De Vries neemt het de VVBW openlijk kwalijk dat zij Van Gerwen nog hebben voorgedragen en schrijft op Twitter: “Vorig najaar is in het congres afgesproken dat we dit keer geen verkiezing zouden houden, maar gezamenlijk een kandidaat zouden zoeken via een sollicitatiecommissie. De VVBW heeft met die afspraak ingestemd. Ze hebben in de sollicitatiecommissie gezeten, dus meegedaan.”

“In die commissie hebben ze voor Marc van den Tweel gestemd, dat was zelfs een unanieme keuze. Daarna kwamen ze ineens met een tegenkandidaat. Maar het gaat in tegen de afspraken die we gezamenlijk hebben gemaakt – en waarmee de VVBW dus ook had ingestemd. Dat is raar. Van Gerwen had ook gewoon kunnen solliciteren, net als alle anderen. En de VVBW had ook kunnen zeggen dat ze gewoon een verkiezing wilden, in het congres van vorig najaar, en niet het hele sollicitatieproces waar we gezamenlijk mét hen doorheen zijn gegaan.”

De VVBW weerlegt deze kritiek. Namens de VVBW kon Iris Slappendel binnen de betreffende commissie stemmen. De VVBW laat weten: “Nadat Iris te horen kreeg dat ze niet met de achterban mocht overleggen, heeft zij de commissie de optie gegeven: 1) ik vertrek uit deze commissie, 2) ik zit op persoonlijke titel.”

Gedroomde voorzitter
“Iris heeft aangegeven dat dit de beste kandidaat was uit de laatste drie kandidaten. Maar nadrukkelijk bij de stemming gezegd dat dit niet de gedroomde voorzitter voor de KNWU is. Zij heeft wel gestemd maar niet ingestemd. Waarom mocht zij niet overleggen met het bestuur van de VVBW? En waarom heeft het hoofdbestuur en de directie van de KNWU het standpunt van Slappendel later verdraaid. Wij hebben vervolgens in Gerry van Gerwen een betere en meer voor deze vacature geschikte kandidaat gevonden. Alle inspanningen van de sollicitatiecommissie ten spijt.”

Gerry van Gerwen. Foto: Cor Vos

Ook zijn er vragen over de rol van het sportgeoriënteerde werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal. Om de onafhankelijkheid en transparantie van de procedure te garanderen is het erbij betrokken. Inmiddels heeft iemand uit de politiek laten weten dat hij door dit bureau is benaderd om te solliciteren op de functie van KNWU-voorzitter. De commissie heeft echter nooit de opdracht gegeven aan het bureau K + V om mee te zoeken naar kandidaten. Wie heeft deze opdracht dan wel gegeven?

Hoewel de commissie al 3,5 week voor de deadline weet dat Marc van den Tweel hun kandidaat is, wordt dit onbegrijpelijke redenen pas twee dagen voor de sluitingsdatum bekend gemaakt. Op dat moment maakt ook de VVBW bekend dat ze volgens de statuten Gerry van Gerwen aandragen als tegenkandidaat.

Beïnvloeding
Dit zorgt voor de nodige ophef waarbij Marijn de Vries (namens het hoofdbestuur) en Thorwald Veneberg als algemeen directeur in e-mails en telefoongesprekken rechtstreeks naar de stemgerechtigden, in de media en in een e-mails naar alle leden van de KNWU volledig achter Van den Tweel gaan staan en daarmee trachten de verkiezing te beïnvloeden.

De Vries schreef afgelopen zomer naar de leden van de sollicitatiecommissie: “Via via kwam mij vanmiddag ter ore dat de VVBW waarschijnlijk een tegenkandidaat gaat aandragen in de persoon van Gerrie van Gerwen. Overbodig te zeggen dat ik hoop en er vanuit ga dat jullie je achterban met klem adviseren voor Marc te stemmen.”

Veneberg tekent op: “Ik ben vol vertrouwen dat we met Marc een geschikte en veelzijdige kandidaat nieuwe voorzitter gevonden hebben. Ik zie als directie veel mogelijkheden om samen met Marc de uitdagingen die er zijn en ongetwijfeld nog zullen komen, op te pakken.”

Thorwald Veneberg. Foto: Cor Vos

Hiermee overtreden De Vries en Veneberg op een ernstige manier het verenigingsrecht. Het lijkt dat de KNWU zelf een nieuwe voorzitter heeft gezocht in plaats dat de stem van de leden (die vertegenwoordigd worden in het congres) geldt. De commissie die op zoek ging naar een kandidaat voorzitter bestond voor liefst 50% uit personen van de KNWU waarbij hoofdbestuur en directie ieder met twee personen vertegenwoordigd waren.

Discutabel
De rol van de directie (lees bondsbureau) in de zoektocht naar een kandidaat en de afgelopen dagen en weken in de beïnvloeding van de stemgerechtigden is uiterst discutabel. Het is immers het bestuur dat het beleid bepaalt dat de directie moet uitvoeren. Het kan daarom nooit zo zijn dat de directie invloed heeft op de samenstelling van het bestuur of de verkiezing beïnvloedt. Net zoals andere leden uit het hoofdbestuur nooit de stemgerechtigden mogen beïnvloeden. Hiermee handelen twee belangrijke organen van de KNWU tegen het verenigingsrecht in.

Mocht Marc van den Tweel donderdag tot voorzitter worden gekozen, dan kan de VVBW naar de rechter stappen en de verkiezing nietig laten verklaren wegens talrijke overtredingen op de statuten en het verenigingsrecht. Het zou opnieuw een dieptepunt in de bestuurlijke geschiedenis van de KNWU zijn. Duidelijk is dat de huidige handelswijze van de KNWU andermaal geen schoonheidsprijs verdient. Zowel het hoofdbestuur als de directie lijken hun leden niet te respecteren.

Dit artikel delen:

63 Reacties

aardappeljager 17 november 2020 om 09:06

Helaas weinig nieuws onder de zon.
Schandalig dat er op deze wijze bestuurd kan worden

HoofdIsVrij 17 november 2020 om 09:08

Het lijkt wel de Partij voor de Dieren…

Altijd beetje wrang gevoel bij hoe besturen opereren in dergelijke verenigingen, wars van transparantie.

Vincent Lacressonniere 18 november 2020 om 08:59

Je bedoelt denk ik “lijkt de pvv wel”? Of “potverdrie, net Forum voor Democratie”?

Michiel De Rooij 18 november 2020 om 09:17

Potverdorie het lijkt wel Groen Links, laat ze eens transparant zijn over de Moslimbroederschap.

doorak 18 november 2020 om 16:15

Moslimbroederschap…? Nooit van gehoorD ‘:-)

Wheely 18 november 2020 om 16:31

Het lijkt wel de Arabische Liga!

(dat is niet een koekje met Ras el Hanout)

Fast Freddy 17 november 2020 om 09:18

Oud sporters in in bondsbesturen in een goede zaak, mits gecompenseerd door meer bestuurlijke ervaring. Alle goede intenties ten spijt is dit natuurlijk niet handig en over de grens. Ergerlijk en niet in het belang van de sport.

RiccardoRicco 17 november 2020 om 09:19

“De VVBW weerlegt deze kritiek. Namens de VVBW kon Iris Slappendel binnen de betreffende commissie stemmen. De VVBW laat weten: “Nadat Iris te horen kreeg dat ze niet met de achterban mocht overleggen, heeft zij de commissie de optie gegeven: 1) ik vertrek uit deze commissie, 2) ik zit op persoonlijke titel.”

Dit is een antwoordt op slechts een deel van de toelichting vanuit de Vries. Van Gerwen had gewoon kunnen solliciteren op die positie in de reguliere procedure, dat heeft hij niet gedaan. Ook dat heeft de VVBW laten weten. Het antwoord aldaar is dat ze gebruik maken van het recht tot een verkiezing met een tegenkandidaat. Daarmee hebben ze nooit gebruikgemaakt om een voorkeurskandidaat in de reguliere procedure mee te laten draaien en eventueel als winnaar naar voren te laten komen. Een logisch gevolg is dat er een andere kandidaat naar voren komt. Al met al, creëert de VVWB zelf deze situatie. Dan eindig je met een sloot aan sub-argumenten waarom dit toch de juiste stap is vanuit het oogpunt VVWB. Daarmee wil ik niet zeggen dat de commissie / KNWU alles helemaal correct hebben gedaan. Echter, als van Gerwen aan die procedure had meegedaan was deze discussie er nooit geweest.

Tot slot leek dit wel heel erg op een persoonlijke aanval van de opinieschrijver, en in dit geval zelfs opiniemaker. het werd zelfs ondersteund door allerlei halve en slechte grappen op Twitter die deels ook verwijderd zijn, waaronder Trump afbeeldingen. Dan is het weinig journalistiek meer. De discussie leek heel erg vooringenomen en was initieel niet gebaseerd op een volledig verhaal en feiten, die zijn pas later in de discussie naar voren gekomen.

josemanuelfuente 17 november 2020 om 09:24

Gaan onze renners hierdoor minder snel fietsen?

Wheely 17 november 2020 om 10:23

Nee maar KNWU gaat natuurlijk over veel meer dan alleen de topsport.

VespavanBern 17 november 2020 om 17:20

Op de lange termijn wel. Er zijn de laatste jaren talloze klassiekers voor nieuwelingen en Junioren verdwenen, terwijl dit de wedstrijden zijn waar de uiteindelijke profs ervaring opdoen en ontdekt worden. Dit is grotendeels het wanbeleid van de KNWU aan te rekenen.

Dr op en dr over 17 november 2020 om 22:21

@ VespavanBern

+1

Buiten het feit dat er enkele dames en heren zeer behoorlijk rondfietsen en wat leuke prestaties behalen, gaat het inderdaad bijzonder slecht met het Nederlandse wielrennen. Wedstrijden verdwijnen, ploegen verdwijnen en sponsors lopen weg.

Bravo KNWU !!

:(

VespavanBern 17 november 2020 om 23:17

Je ziet het eigenlijk nu al een beetje gebeuren, de nieuwe spoeling qua Nederlandse wielrenners die pro conti of WT halen is al vrij krap, dit gaat komende jaren nog erger worden. Wat er gebeurt; Door jeugdklassiekers die van de kalender verdwijnen (ZO Friesland, Bavelse berg Classic zijn goede voorbeelden), word het nationale programma redelijk beperkt. Om je echt goed te ontwikkelen moet je als jeugdrenner dus de koersen in het buitenland opzoeken, en lang niet alle clubs kunnen dat bewerkstelligen. Hierdoor krijg je grote talenten, die nationaal vooraan rijden, maar geen enkele omloop in België hebben gereden. En geen enkele wedstrijd met klimkilometers. Deze renners ontwikkelen zich niet, eigenlijk zou twee of drie mooie koersen in Zuid-Limburg (en dan niet in Kerkrade) een paar waaierklassiekers met serieuze lengte het probleem al oplossen, maar ja, dat is natuurlijk te veel gevraagd.

doorak 18 november 2020 om 13:34

Juist VespavanBern al middellange termijn heeft het hudig beleid invloed en niet in positieve zin. Momenteel stromen aantal talenten door via de continantale ploegen en zijn er opleidingsploegen vd grote teams. Echter aan de basis bij oa nieuwelingen en junioren ontbreekt het aan e.e.a.ook en vooral mbt een goede begeleiding en training structuur voor de selecties en tevens meer internationale wedstrijden.
De voormalig prof ( zijn naam houdt ik hierbuiten) die enige jaren terug deze taak had heeft hiervoor een prima plan uitgewerkt wat geen aandacht kreeg met altijd de gemakkelijke dooddoener, geen geld.

Uiteraard zijn de middelen om eea uit te voeren benodigd en is er geld alleen ten behoeve waarvan worden de middelen ingezet. Wat zijn de speerpunten enz
De directie is in ieder geval niet bekwaam genoeg. Veneberg zou hooguit een technisch directeur of manager kunnen zijn of coördinator maar voor algemeem directeur schiet hij tekort.

Marijn de Vries wordt vanwege haar vrouw zijn en onderwerpen als MeToo nogal eens bij praatprogramma’s op TV gevraagd naast de wielergerelateerde programma’s. Zij overschat daardoor zichzelf enorm.
Als journalist om je mening gevraagd worden, boekjes schrijven, columns allemaal prima en omdat je dan prof bent geweest veel gevraagd worden betekent niet dat je ineens management en echt zakelijke vaarigheden en ervaring bezit..
Haae functie heeft een hoog SJW gehalte mbt het bewaken van oa Intimidatie in de sport / Integriteit / Discriminatie.

Echter vertonen ze met regelmaat gedrag wat hoort bij een ivoren toren en je positie beschermen ipv meer innovatie en een duidelijke voortuitstrevende visie ontwikkelen maar vooral daarbij het plan hoe men de doelstellingen kan bereiken.
Nog niet te spreken wat dan voor nodig is ook mbt poen. Innovaitief denken, handelen ontbreekt, Immers er zijn meeredere concepten denkbaar waarmee men meer bedrijven kan binden aqn bepaalde doelen. Daar hoort meer bij maar niet zinvol hier verder over uit te weiden.
In het verleden zijn dergelijke zaken, plannen, door enige oud profs voorgelegd die prima zijn. Echter vooral het innovatief en commercieel vermogen ontbreekt om meer middelen, geld, binnen te halen.
De rol van Marcel Wintels moeten we overigens hier niet onderschatten. Hij weet heel goed zijn netwerk “aan te bieden” en handelt altijd vanuit zijn politieke ambitie belang.

Chasse_patate 17 november 2020 om 10:01

Die Veneberg moet ook snel verdwijnen, zoals hij op het WK met de renners omging en nu dit weer. Beter kwijt dan rijk zo’n naar mannetje.

FondriestTF3 17 november 2020 om 10:29

De mail van de KNWU ging bij onze wielervereniging al snel rond met leuke memes omdat het de dictatuur leek te promoten. “De rol van voorzitter was te belangrijk voor een verkiezing. Daarom is besloten om samen één kandidaat te kiezen waardoor geen verkiezing nodig zou zijn.”

Dat toonde de treurnis al wel aan.

Los daarvan ken ik die Van den Tweel niet. Het geklets in die mail over mountainbikepaadjes kon ik niet zoveel mee.

Dat Gerry van Gerwen de tegenkandidaat is, maakt ook weinig enthousiasme los. Volledig van de oude stempel, besmet verleden bij Milram en nog meer gerelateerde zaken en daardoor niet echt een kandidaat van de toekomst.

Conclusie: het congres gaat niet voor Van Gerwen stemmen. En dus wordt het van den Tweel. En die begint met een flink imagoprobleem.

Lekker dan.

(Wat verdient het eigenlijk? Als het een tonnetje of 2 is, wil ik het er wel bij doen.)

the student 17 november 2020 om 13:58

Helemaal niks :P T is een vereniginsfunctie.

doorak 18 november 2020 om 13:36

Exact, een onbezoldigde functie. Overigens na ik meen slechts een 6 vergaderingen per jaar, in ieder geval niet veel meer stond destijds in de vacature.

Pedalo 17 november 2020 om 10:43

Reacties met wijzen naar het verleden of dat ze nog van de oude stempel zijn kan ik nooit zoveel mee. Dan moet iedereen van Zoetemelk tot Merckx , Hinault enzovoort uit de sport verdwijnen. Maar ik zie liever geen voorzitter van die geitenwollensokkenclub. Maar dit stuk kan ook niet. Is met een te persoonlijke mening geschreven.

RiccardoRicco 17 november 2020 om 11:39

Dit verdient een objectief stuk waarin alle kanten evenredig belicht worden in plaats van een vooringenomen opinie. Dat is niet een middel waarin je zoiets belicht.

doorak 18 november 2020 om 16:20

Opinie of niet. Wat absoluut duicelijk is dat wanneer en regels zijn, statuten als rechtsregels dat men dan die moet volgen.
Zoals ook de regering gehouden is stemning in de 2e kamer op te volgen en niet zoals half jaar geleden Rutte zaken erdoor jast omdat de kamer niet bijeenkomt en dus geheel na eigen goeddunken eea effectueerde. De reden waarom de kamer steigerde omdat zo de democratie werd uitgeschakeld.
Rutte had smoesjes die kant nog wal raakten ook al leek het een goed verhaal.
Hetzelfde speelt nu bij ons aller KNWu.

rvb 17 november 2020 om 10:49

Voorzitter verdient niks ( neem ik aan ). Is een erebaan.

Turtlehead 17 november 2020 om 11:42

Dat klopt.

Jan 17 november 2020 om 23:34

Klopt
Maar je kan wel de baantjes van de andere veilig stellen

doorak 18 november 2020 om 13:52

Ik zoek het nu niet op en ik meen dat het over een maximaal 6 vergadereingen per jaar gaat. Wintels doet nu; Algemene Strategie, Internationaal beleid.

Dat stelt wenig voor gezien de onbezoldigde functie en vooral geringe hoeveelheid tijd daar wordt ingestoken, De paar internationale comgressen zijn meer netwerk bijeenkomsten voor iemand met politieke ambities dan daadwerkelijk inhoud en uitvoering geven aan een echt plan.
Het taat vooral goed op een CV bij bepaalde mensen.
Wanneer je nagaat wat er allemaal zou moeten gebeuren bij de KNWU dan zou een Voorzitter veel meer moeten brengen wat niet kan in een onbetaalde functie of en waarbij mbt vooral uitvoering de directie ermee bezig zou moeten zijn. Echter die ontbeert echt zakelijk organisatorische eevaring en vooral commerciele ervaring ( poen binnenhalen)

Wat dat betreft moet er een beter krachtiger directeur komen die anderen goed aanstuurt en zelf verantwoordelijk is voor het commerciële deel ofwel hoe de wielersport beter te verkopen en promotem bij met name bedrijven. Daar is een uitvoerig plan voor nodig wat men niet heet hoewel toen ik dit met oud prof en KNWU functionaris besprak hij zei; En dat is wat er moet gebeuren maar dan zal er veel moeten veranderen.
Daarmee doelende op de directie en het beleid.

Pieter Post 17 november 2020 om 10:57

Ik heb de mail van de KNWU gelezen en nu ook dit opiniestuk. Mijn opinie; Gekke actie vanuit de VVWB en heerlijk deze transparantie. Je hebt dus iemand in de selectiecommissie, die is het dan vervolgens niet eens met de rest van de commissie. Dan ga je maar gebruik maken je recht om ook iemand in te brengen en bellen we Raymond. Dit terwijl je eerst instemt om een ander proces te volgen. Vraag mij af of beroepswielrenners zich vertegenwoordigd voelen door zo een kinderachtige groep.
“Ik krijg mijn zin niet dus ga het papa vragen”.

RiccardoRicco 17 november 2020 om 11:45

VVWB: We stemmen in met de procedure. We gaan in de commissie zitten. Onze vertegenwoordiger weet onze eigen eisen kennelijk niet of niet te vertegenwoordigen. Onze (voorkeurs)kandidaat doet niet mee aan de reguliere procedure die voor iedereen open stond en waarvan het profiel duidelijk was. Onze vertegenwoordiger stemt uiteindelijk wel in met de kandidaat die wel uit de procedure komt. De uitkomst zint ons toch niet. We sturen onze eigen kandidaat die ook al eerder in de procedure had mee kunnen doen als tegenkandidaat.

Murcia 17 november 2020 om 10:59

Gehakketak hoort bij de KNWU, en aangezien deze functie onbezoldigd is zal de animo niet al te groot zijn geweest. Laat van Tweel het maar worden want hij heeft tenminste nu al de steun van het grootste gedeelte van het bestuur. De VVBW heeft zich met haar opstelling in de aanloop lelijk in de vingers gesneden wat ze nu via Raymond en anderen probeert te herstellen. Maar zoals hierboven ook al is gesteld, wat een afgang om dan met de dinosaurus Van Gerwen aan te komen. Iemand uit het dopingtijdperk bij uitstek en ook een kandidaat zonder blik op de toekomst. Het meest grappige is nog dat Gerry door de VVBW moest worden overgehaald en dus eigenlijk totaal geen zin had om mee te doen in deze strijd.

doorak 18 november 2020 om 14:26

De plank mis Murcia.
De animo was altijd'groot.
Eerst CDA'r Joop Atsma die plaats maakte voor partijgenoot Wintels omdat Atsma naar de UCI zou gaan. Dus kreeg Wintels zijn KNWU positie. Beide heren uit de politiek met politieke en bestuurlijke ambities.

Echter Wintels die wist van de UCI positie meldde zich ook ( mes in de rug van Atsma) waardoor heren nu gebrouilleerd zijn. Astma kreeg de UCI functie want echt wielerdier ipv pure carriere tijger.

Wintels had in 2011-12 ambitie om staatssecretaris of minister te worden omdat voor de verkiezingen het CDA er goed voor stond. Meer hierover doe ik hier elders uit de doeken.
De functie is vooral gewild bij lieden met politiek en bestuurlijke ambitie.

Van Tweel is typische bestuurlijke baantjes jager van de VVD. Niets beter dan Wintels. De KNWU geeft hoog op over zijn internationaal netwerk wat niet behelst dan een jaarlijkse meeting van Civil Power.
Zijn functioneren bij het WNF was een flop. Hij moest meer leden gaan trekken en die liepen juist massaal weg. Bij Natuurmonumenten is het al niet beter. Wie even gaat graven ziet dat ook daar hij vaak de plank flink missloeg, ook dit jaar nog.

Echter de vrinden uit dat bestuurlijk wereldje, Wintels dus schuiven elkaar de bal toe, dat is wat speelt.
De meeste bestuurders zouden in het bedrijfsleven snel afbranden. Emiel Eurlings als mooi voorbeeld.

Verder had de VVBW wel degelijk een punt ook al spreekt de directie dit tegen. Het is algemeen in wielerwereld bekend dat Veneberg eigengereid is en veelal werkt vanuit positie verdedigen en behouden ipv openstaan voor verbeteringen etc. Goede plannen van anderen worden als een bedreiging gezien voor zijn eigen functionaren wat we meerdere keren hebben gezien.
Verder heeft van Gerwen wel commerciële capaciteiten, kent de sport, weet wat er moet gebeuren en heeft een minstens zo belangrijk, waardevol netwerk. Uit welk verleden hij komt is totaal oninteressant daar dit verleden een echt andere tijd was. Het gaat om gedrag en vooral recentelijk gedrag en houding.
Zoals iemand anders achrijft, Hinault ,Mercx, Zoetemelk etc etc allemaal weg uit hun functies of voor op de TV?

Er rommelt al langer eea en het is logisch dat Raymond Kerckhoffs al maanden geleden vanuit zijn rol eens in die statuten is gedoken. Als je enige kennis hebt van verenigingsrecht weet je dat hij aantal zaken noemt die niet eens mogen zoals omschreven in die statuten.

De KERN waar het om gaat is het Putin of zo u wil Orban gedrag van KNWU directie om eea zonder instemming ( procedure statuten} het op hun eigen manier te doen.

Één tweetje met Raymond is dan logisch. Zo werkt dat iedereen gebruikt zijn netwerk in dit geval de publiciteit te maken.

doorak 18 november 2020 om 16:23

PS mbt gewilde positie ook als is deze onbezoldigd.’ Zie hoe ver en hoe lang dhr. Verbruggen in een mooie positie verkeerde na de KNWU en door de KNWU.

doorak 18 november 2020 om 16:23

PS mbt gewilde positie ook als is deze onbezoldigd.’ Zie hoe ver en hoe lang dhr. Verbruggen in een mooie positie verkeerde na de KNWU en door de KNWU.

Wheely 17 november 2020 om 11:02

Ik weet niet of we hier nou echt wakker van moeten liggen, als van den Tweel nou een of andere corrupte zakenman zou zijn dan wel maar dat lijkt me totaal niet het geval.

platteprijs 17 november 2020 om 11:33

Hoe moet ik dit ‘opiniërend’ stuk als wielerliefhebber en als buitenstaander in deze kwestie nu lezen? Als ik de reacties lees, weet ik het niet meer. Is Kerckhoffs nu betrokken in het moddergevecht tussen KNWU en VVBW? Heeft Wf nog een onafhankelijke journalist die mij hier antwoord op kan geven?

Turtlehead 17 november 2020 om 11:44

Misschien kunnen we dat als WF-community zelf vaststellen? Ik neem alvast een voorschotje: is toch prima op orde allemaal, Wintels heeft t best ok gedaan, veel anderen waren er ook niet, ’t zal met een/de nieuwe voorzitter óók wel goed komen :)

RiccardoRicco 17 november 2020 om 11:49

Goed punt. Raymond lijkt zich voor het karretje van de VVWB te hebben laten spannen door een eenzijdig beeld neer te zetten met zijn “opinie”. Als er echt misstanden zijn dient er een onafhankelijk feitelijk stuk te komen waarin aandacht wordt gegeven aan de rol van alle partijen.

joowii 17 november 2020 om 12:28

Inderdaad. Er staat opnieuw niet bij dat het een opiniestuk betreft. Slordig.

SnellePelle 17 november 2020 om 16:22

Volgens mij is RK een goede bekende van Van Gerwen. Zou niet echt pleiten voor zijn opiniestuk.

doorak 18 november 2020 om 14:31

Dan heb je het verkeerd begrepen en en mis je alle essentie.

Kerckhoffs maar ook veel anderen zien al paar jaar dat KNWU bestuur/directie vaak eigenaardig handelt wat vaak conflicteert en niet alleen bij de profs. Nu gaan ze hun boekje zwaar te buiten maar menen dat met goede smoes te mogen doen hetgeen niet klopt.

In ander commentaar zal ik eea aangeven mbt huidige voodzitter en zijn rol. Vandaar uit is ook het huidig handelen verklaarbaar maar vooral duidelijk wanneer je begrijpt dat men in bestuurlijk politiek Nederland graag de baantjes bij elkaar, onder elkaar houdt.

Derierre de la course 17 november 2020 om 12:07

Ik vind het van beide kanten maar een slecht verhaal. Blij dat ik geen lid ben als ik hoor hoe dat gaat.

klootje kriekeljon 17 november 2020 om 12:23

Behoorlijk wat namen van baantjesjagers in dit artikel. Lekkere kost. En Wintels tja, die had er natuurlijk niet zo lang gezeten als Buma hem niet verslagen had destijds voor het CDA. Je moet wat. De nevenactiviteiten liggen niet voor het oprapen.

Myp 17 november 2020 om 12:46

Overigens is de kop van dit artikel mij veel te Telegraaf achtig.
En weinig opinie in dit artikel, wel veel oordeel.
Jammer!!

SnellePelle 17 november 2020 om 16:24

Slim toch? “Opinie” erboven zetten en je kan gewoon los gaan als “journalist”.
Maar ondertussen..

Cyclinglife 17 november 2020 om 18:22

Maar er staat toch geen ” opinie ” boven?
Althans niet bij mij. Als het erboven had gestaan met RK erbij had ik het artikel niet eens gelezen. Nu wel en zonde van de tijd.

JVD 17 november 2020 om 13:25

Hmmm… In de app kun je volgens mij niet direct zien wie de auteur is van dit artikel. ijkt me wel essentieel bij zo’n opinie.

RiccardoRicco 17 november 2020 om 17:00

Auteur heeft ook belang in WF, er zal weinig aan gedaan worden ben ik bang.

VespavanBern 17 november 2020 om 17:22

KNWU is al jaren een grote grap, geeft totaal geen duidelijkheid aan renners en zorgt slecht voor de bestaande koersen die niet de Amstel Gold Race zijn. Vernieuwing is meer dan nodig.

Merlinappa 17 november 2020 om 17:25

Ongeacht wat er wel of niet is gebeurd tussen de KNWU en de VVWB lijkt het me duidelijk dat de KNWU meermaals haar eigen statuten heeft genegeerd, iets wat mij toch echt niet lijkt te kunnen. Ik snap dat mensen als RiccardoRicco die wellicht in de directie zitten graag de andere kant willen laten zien, wat mag, maar dat de statuten meermaals flink zijn overtreden is simpelweg een feit. WMB mag de hele directie wel opstappen, maar dat zal wel niet gebeuren. Altijd al een puinhoop geweest bij de KNWU.

Overigens heeft van Tweel zichzelf in 2014 bij natuurmonumenten even €5000 cadeau gedaan die niet stond vermeld in het jaarverslag, en dat terwijl het ledental flink terug was gelopen. Weet niet of ik hem als voorzitter zou willen.

RiccardoRicco 18 november 2020 om 08:36

Ik ben geen lid van de KNWU, ken van Gerwen niet, ken van den Tweel niet, ken niemand van de overige betrokkenen persoonlijk en ook niet via via. Omdat ik niet in de positie ben om de kandidaten objectief te vergelijken maakt het me ook helemaal niks uit wie de nieuwe voorzitter wordt.

Ook heb ik geen moment de KNWU verdedigt, ik ben geen expert in het verenigingsrecht (RK ook niet), ben niet bij het congres geweest waar afspraken zijn gemaakt en kan daar dus geen oordeel over vellen.

Ik stoor mij vooral aan het eenzijdige beeld dat in deze “opinie” wordt geschetst. De rol van de VVWB wordt eenzijdig belicht. Feiten worden verdraaid en weggelaten. Een opinie schrijf je bijvoorbeeld over hoe de UCI willekeurig straffen uitdeelt. Aangezien hier meerdere partijen bij zijn betrokken en de beschuldigingen nogal ver gaan is dit een situatie wat een objectief en vooral onafhankelijk beeld verdient waarin alle kanten evenredig worden belicht. Dus wat zowel de VVWB als de KNWU al dan niet fout hebben gedaan.

Wat mij betreft kan je dit echt niet publiceren op deze manier. Dat je als “senior journalist” hier mee aan durft te komen en je naam of durft te plakken verbaast me zeer. Dat maakt RK volstrekt ongeloofwaardig. Dit heeft niks onafhankelijke journalistiek te maken en een opinie is het al helemaal niet.

Romāns Vainšteins 17 november 2020 om 18:44

Ik vraag me af, als ze Pipo de clown opgraven, in en stoel zetten en die benoemen.. Wat zijn dan de meest in het oog springende verschillen met de huidige 2 kandidaten?

Michiel De Rooij 17 november 2020 om 19:22

De borsten van Mamaloe.

doorak 18 november 2020 om 16:10

Mooi, humor.

Gman 17 november 2020 om 19:39

Ben benieuwd hoe dit verder gaat verlopen. M.i. is, als een laat-instromer in het fanatiek fietsen, de knwu een organisatie die jarenlang heeft stilgestaan en de aansluiting internationaal volledig heeft gemist. Vanuit de jeugd zijn er geen fatsoenlijke doorstroommogelijkheden wat betreft wedstrijden. Internationaal zien we cat. 5,4,3,2,1 . Hier gooien we alles op 1 grote hoop.
Als je hier een vraag over stelt bij het knwu krijg je een ontwijkend antwoord met dat er voortdurend wordt gekeken of er veranderingen nodig zijn. Zo ken ik er nog een paar om vooral hetzelfde te blijven doen.
Innoveren is soms spannend en het effect last vaak op zich wachten, maar kan op lange termijn de vruchten afwerpen. De knwu is de boot aan het missen.

doorak 18 november 2020 om 16:38

Klopt, de kijken voortsurend of er iers moet gebeuren. Veel verder reiken de daden niet.

N.a.v. een gesprek met 2 oud profs waarvan één een tijd lang oa de junioren onder zijn hoede had gaf ik een aantal opties waarmee je meer kunt bereiken.
Een plan van aanpak over hoe bepaalde doelen te bereiken. Van het genereren van meer funding, sponsoring, tot een breder begeleiding- training- en wedstrijdprogramma en innovaties naar resultaten.
Maar ook in de breedte een steviger basis bouwen wat overigens veel tijd en energie vergt maar ook zakelijk inzicht, commerciële creativiteit.
Dan heb je in de directie iemand anders nodig als algemeen directeur en nog een extra management functie omdag er dan zeer veel werk is. Zaken waar overigens een voorzitter weinig invloed op heeft of al zeker mee uitvoering aan geeft met ca 6 vergaderingen p.jr.

Samen met een goed team eronder zoals de bewuste ex prof, team KNWU zogezegd en landelijk de regio’s, clubs moet dan eea uitgebouwd worden. Directie zet hoofdlijnen uit met de regio’s en selecties. Faciliteert in ervoor zorgen dat de randvoorwaarden er zijn nodig om eea uit te voeren. Zorgt dus voor allereerst naast het uitgewerkt plan voor meer werkkapitaal. Dat even in een notendop. Inzicht, creativiteit, zakelijk inzicht ontbreekt en wellicht ook gewoon manpower, tijd om uitvoerig maar nodige plan van aanpak uit te voeren.

Bami Bal 18 november 2020 om 02:47

En weer door.

Rsw85 18 november 2020 om 12:35

Interessant om eens te lezen. Wat een puinhoop en incompetentie. Nu lees ik op verschillende plaatsen dat het een persoonlijk ding van Raymond Kerckhoffs is. Als ik het artikel lees dan blijft de basis toch gewoon een afwijkende werkwijze in strijd met de statuten punt.

Hoe zit de KNWU in elkaar qua structuur? Welke vergadering is het hoogste orgaan (bij verenigingen is dat altijd een ledenvergadering) Uit welke leden bestaat dit orgaan bij de KNWU?

doorak 18 november 2020 om 16:49

Één ding weet ik zeker. R. Kerckhoffs heeft echt wel goed die statuten bestudeerd en ik twijfel niet aan zijn intelligentie ofwel zijn bevindingen.
Persoonlijk of niet. Meer lieden uit media en of oud renners , regiobestuurders kampen al jaren met probleem dat eea of niet loopt zoals het hoort of dat men geen gehoor vind.

Wanneer dan eea duidelijk niet deugt dan mag men toch zeker als zeer goed ingevoerd journalist dat aanhalen. Dat deed hij vaker in het verleden bij meerdere personen los van de KNWU zoals de Boerenleenbank. Dat is zijn taak ook.

Marijn de Vries is ook journalist.Sterker ik lees vaak van dames in hun bio dat ze contect creator zijn, columnist, dagvoorzitter, blogger en vaak daarna zijn ze ineens joirnalist. Gewoon omdat het kan, niet omdat men echt inhoud heeft maar vaak vele platitudes ten berde brengt of eenvoudih inhaakt op de actualiteit zoals Merijn met haar MeToo ding etc.
Uiteraard zaken die aandacht verdienen maar vaak de perfecte zeepkist voor de wannabe journalisten.
Dan sla ik een Kerkhoffs toch veel hoger aan mbt kennis van en contacten met de core van het wielrennen. Sterker volgens mij is dat gewoon een feit.

doorak 18 november 2020 om 15:48

Ik zal uitweiden wat de rol van bestuurder alhier betekent en waartoe het oa leidt beginnende met de huidige “Verkiezing”.

De onbezoldigde positie hebben lieden met politieke en of bestuurlijke ambities graag op hun CV. Voorzitter van een Koninklijke Bond dat telt mee. Vwb de capaciteiten zouden de meeste van deze lieden in de directie bij ASML, VandeLande, BosKalis, etc afbranden. Omhoog gevallen lieden mwt veel wollige taal zonder inhoud. Zie Camiel Eurlings en KLM. Slechts enkele en meest VVD’rs komen in de top bij Shell en banken met name vanwege de korte lijnen naar de politiek.

NIET omdat ze bij bijvoorbeeld ASML meedenken tbv een innovatie of openbreken nieuwe markt.
Voorheen was Joop Atsma, CDA staatssecretaris 2010-12 en vanaf 1989 al bij bestuur KNWU betrokkenen en van 1994 – 2006 voorzitter KNWU. Sinds 1998 in de tweede kamer. Een bestuurder met een echt wielerhart al ver voor hij in de politiek hogerop ging. Atsma maakte plaats voor CDA partijgenoot Wintels omdat hij naar de UCI zou gaan. Marcel Wintels werd in 2008 Wintels benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen.

Dus Wintels KNWU, Atsma UCI. Echter de twee raakte gebrouilleerd omdat Wintels zodra hij bij de KNWU zat onder de duiven van Atsma schoot, hij melde zich nl. ook bij de UCI als kandidaat wat gelukkig niet doorging omdat die positie toch naar Atsma ging. Want, Atsma met een echt sport- en vooral wielerhart, Wintels met puur politieke ambities en bezig met die ladder te beklimmen.
Wintels had in 2011-12 ambitie om staatssecretaris of minister te worden omdat voor de verkiezingen het CDA er goed voor stond. Daar niet het CDA met Rutte mee mocht doen wat D66 werd kon Wintels 2e kamerlid worden. Daar bedankte hij voor. Of aanzien als minister, staatssecretaris en dik loon of dik loon als bestuurder bkj Fontys. Beter betaald en betere baan dan kamerlid.

Wat speelde er echter in de tijd voor de verkiezingen. Wintels wilde profiel en zichbaarheid, een naam opbouwen als en dealmaker zodat hij meer kans had op minister of staatsectretaris functie. En dus kwam hij met het dopingconvenant en beloofde ex profs een soort amnestie. Er was maar 1 oud prof die er gebruik van maakte en die de stevige gevolgen ervan mocht ondervinden, ene M. Bogaard. Alle anderen bleven wijselijk zwijgen om niet baan en wellicht meer te verliezen. Het was bekend dat Wintels deze amneatie niet kon verlenen omdat de UCI daarover ging hoewel hij dit lang volhield. Hij zou dit besproken hebben met de UCI alleen die kwamen er nog niet mee naar buiten.

Bij eenvandaag, nieuwsuur en sportjournaal mocht hij zijn verhaal doen. Het zou beter zijn voor de sport en vooral de ex profs en veel bla bla. Het was toen mij al duidelijk dat hij loog. Zijn non verbale communicatie beelde heel wat anders uit dan hij zat te verkondigen. Daarnaast de woordkeuze en intonatie verraden dat hij er voor zichzelf zat en NIET voor de wielersport en (ex)sporters. Mij was duidelijk dat de sporters belazerd werden. Ik nam destijds contact op met Ton Boot en sprak 1 uur en 15 minuten met een nig altijd bevlogen Ton Boot.
Ook hij had hetzelfde gezien, er deugde weinig van. Daarna informeerde ik ex beroepsrenners dat ze niet hierin mee moesten gaan. Ik werkte mijn commentaar bij de bewuste uitzending op de seconde precies hier en daar uit en lichtte eea toe mbt intonatie en non-verbale communicatie. Ook daar begon men te zienwat speelde.

Ondertussen had Ton Boot een vlijmscherpe column geschreven. Een week later een hele pagina over wielrennen en interview met Aart Vierhouten die in het artikel tussen neus en lippen door dat gemarchandeerd kielhaalde.
Plots was het doodstil vanuit Marcel Wintels, voorzitter KNWU, en niets meer nadien aangaande dat convenant wat hij over de rug van de sporters wilde inzetten. Kijk eens, ik heb de omerta in deze sport doorbroken, ik maak schoon schip, ofwel ik ben de uitgelezen minister, wat gelukkig niet doorging. Kort erop waren ook de verkiezingen voorbij en had hij niet meer die urgentie.
Wintels bleef wel aan omdat bestuurders met ambitie deze posities willen tbv CV. Voor slechts 6 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar geen punt ook is dit onbezoldigd. Zijn manier van handelen, doen, heeft hij lamgzaam bij Veneberg en Co erin gebracht. Het gekonkel zien we nu wederom.

De functie is vooral gewild bij lieden met politiek en bestuurlijke ambitie. Van Tweel is typische bestuurlijke baantjes jager van de VVD. Niets beter dan Wintels. De KNWU geeft hoog op over zijn internationaal netwerk wat niets meer behelst dan 1 x p.jr een meeting van Civil Power. De KNWU roemt zijn internationaal netwerk vanuit zijn functie bij CivilPower maar ook WNF.
Een netwerk waar je mocht je de KNWU leiden en er met visie en toewijding werken aan meer toekomst voor de breedtesport in het algemeen en meer mogelijkheden voor nationale selecties vanaf de nieuwelingen in het bijzonder, dan heb je weinig tot niets aan die contacten vanuit WNF etc. Behalve ons kent ons.

Daarbij komt dat vooral de directie van de KNWU verbeterd moet worden om een goed toekomst plan uit te werken en uit te voeren met daarbij meer professionaliteit inzake zakelijke contacten en funding genereren door bedrijven te binden voor meer jaren. Dat op meerdere niveau’s met veel reciprociteit, ook voor de sponsoren. Geen vaag plan, er zijn zelfs meerdere goede ideeën uitvoerbaar die het doel haalbaar maken.
In ieder geval heeft de VVBW absoluut een punt alsook Kerckhoffs. Dat partijen over en weer media benutten om hun punt te maken is normaal en niet terzake doende. Dat is wel ongeoorloofd, dus niet mogelijk zoals in statuten omschreven staat, de regels wijzigen en partijen buitenspel zetten met handige verdraaiingen.

Erger nog is dat men hun persoonlijke voorkeur, lees die van Wintels, perse wil hebben en anderen uitsluit middels ondoorzichtig spel. Bestuurders met politieke connecties die ook buiten partijen om elkaar de bal toespelen.

( excuseer hier en daar een slordigheid, snel uitgetikt op onhandige telefoon)

  • 1
  • 2

Volg hier

Headlines

Populair

Materiaalzone