Reorganisatie KNWU kostte 341.000 euro

Reorganisatie KNWU kostte 341.000 euro

foto: Cor Vos

dinsdag 30 juni 2020 om 11:08

De KNWU heeft afgelopen najaar vanwege bezuinigingen een grote reorganisatie moeten doorvoeren. De loonkosten die de Nederlandse wielerbond maakt zijn door de ingreep met een derde verlaagd. De kosten van de reorganisatie bedroegen €341.000.

De afgeronde reorganisatie werd benoemd op het voorjaarscongres van de KNWU, waar tevens de jaarrekening 2019 werd besproken. Net als een aantal andere sportbonden heeft de KNWU de financiële teugels vorig jaar moeten aantrekken. Oplopende kosten en teruglopende (sponsor)inkomsten zijn daarvan de voornaamste oorzaak.

In totaal is het aantal fte met een derde verlaagd, wat een structurele besparing van €268.000 oplevert. Maar de reorganisatie bracht wel eenmalige kosten met zich mee die niet waren begroot. In totaal €341.000. Dit bevat met name vertrekpremies, maar ook juridische kosten en nieuwe loonkosten van tijdelijk vervangend personeel.

Buffervermogen onder druk
Door de reorganisatie is ook het buffervermogen van 1,2 miljoen euro – een spaarpot om een kalenderjaar te overleven in de hypothetische situatie dat er geen subsidies of sponsorgeld meer zou binnenkomen – een aandachtspunt geworden. Mede door de reorganisatie is het buffervermogen onder de norm gezakt naar €882.000. De KNWU heeft drie jaar de tijd om dit financiele tekort aan te vullen.

Nieuwe analyse
Maar als gevolg van de reorganisatie zijn de vaste kosten structureel verlaagd. Een nieuwe analyse van de vaste kosten die al gepland stond is door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Doordat alleen al de loonkosten €227.000 lager zijn, zou ook de norm van het buffervermogen kunnen zakken, legde penningmeester Jolon van der Schuit uit tijdens zijn toelichting van de jaarcijfers. Er is immers minder geld nodig om een jaar zonder sponsorinkomsten en subsidies te kunnen overleven.

Vakantiegeld
Twee weken geleden werd de KNWU verrast met nog een financiële tegenvaller. Hoewel de jaarrekening 2019 al was vastgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijke registeraccountant werd er toch nog een nagekomen last vastgesteld. In de jaarrekening bleek de reservering van het vakantiegeld niet te zijn opgenomen. Een kostenpost van €77.000.

In overleg met de accountant heeft de KNWU besloten de jaarrekening 2019 niet te wijzigen, maar die kosten in rekening te brengen in 2020. Dat betekent dat de KNWU op 1 januari 2020 al €77.000 in de min is komen te staan.

En waar 2019 financieel al een bewogen jaar werd, belooft 2020 niet veel beter. Wat de financiële impact van het coronavirus op de KNWU zal zijn, is nog lastig in te schatten, liet Van der Schuit weten. Vooralsnog respecteren alle sponsoren hun commitment. Doordat de wielersport in maart tot stilstand kwam, zijn een hoop ingecalculeerde kosten niet gemaakt of uitgesteld. De bond heeft nog geen overheidssteun hoeven aan te vragen. Die optie houden ze overigens wel open.

Indien de KNWU toch in grote financiële problemen komt, en de eigen reserves niet toereikend zijn, kan er aanspraak gemaakt worden op een speciaal coronafonds van sportkoepel NOC*NSF.

Dat het financieel een spannend jaar zal zijn, wordt ook benadrukt door een vertraging bij het innen van een deel van de lidmaatschapsgelden. Door grote technische problemen bij de lancering van MijnKNWU 2.0, het nieuwe leden- en administratieplatform van de bond, is een substantieel deel van de contributie nog niet op de rekening van wielerbond verschenen. In totaal gaat het om een bedrag van €800.000. Iedere euro die hier niet van wordt binnengehaald is verlies.

Dit artikel delen:
# KNWU

4 Reacties

freirefreire 30 juni 2020 om 11:20

Hier valt veel op aan te merken, maar het is in elk geval financieel transparanter dan bij veel andere sportbonden.

Onie 30 juni 2020 om 13:26

Lekkere boekhouder dan. Zal dan wel niet materieel zijn.

Jan 30 juni 2020 om 13:43

bizar verhaal dit …
de kosten voor reorganisatie niet ingenomen en de kosten voor vakantiegeld uitkering niet opgenomen.
In de echte wereld zou diegene die hiervoor verantwoordelijk is een schop onder z’n kont krijgen.
Nu krijgen de talenten en onderlinge afdeling de bezuinigingen hiervoor nodig toegeschoven….

Maxim Horssels 30 juni 2020 om 16:01

Het besluit tot reorganisatie is vorig jaar pas genomen en vervolgens redelijk vlot uitgevoerd. In de tweede helft van 2018, toen de begroting voor 2019 werd vastgesteld, was er nog geen sprake van een reorganisatie en was het dus ook niet aan de orde om die kosten in de begroting op te nemen.

Headlines

Materiaalzone

Populair