Rennersvakbond VVBW schrijft open brief na KNWU-congres

vrijdag 20 november 2020 om 13:04
Rennersvakbond VVBW schrijft open brief na KNWU-congres

foto: Cor Vos

De VVBW (Vereniging van BeroepsWielrenners) heeft in een open brief gereageerd op alle commotie die is ontstaan na het inbrengen van een tegenkandidaat voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de KNWU. De verkiezing om het voorzitterschap gaat tussen Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen.

De VVBW en de KNWU zijn het duidelijk niet eens over de gang van zaken in aanloop naar de verkiezing. De wielerunie kwam met Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, als gedroomde opvolger van Marcel Wintels. De KNWU hield zich daarbij echter niet aan de regels en de VVBW maakte gebruik van het statutaire recht.

De vereniging bracht eind augustus Gerry van Gerwen in als tegenkandidaat van Marc van den Tweel. Dit tot groot ongenoegen van de KNWU. “Vorig najaar is in het congres afgesproken dat we dit keer geen verkiezing zouden houden, maar gezamenlijk een kandidaat zouden zoeken via een sollicitatiecommissie”, aldus hoofdbestuurslid Marijn de Vries.

Onenigheid
“De VVBW heeft met die afspraak ingestemd. Ze hebben in de sollicitatiecommissie gezeten, dus meegedaan. In die commissie hebben ze voor Marc van den Tweel gestemd, dat was zelfs een unanieme keuze. Daarna kwamen ze ineens met een tegenkandidaat.” De VVBW weerlegt deze kritiek.

Het plan was om donderdag de voorzittersverkiezing te houden, maar de KNWU besloot uiteindelijk om de verkiezing uit te stellen. Het online stemsysteem bleek niet naar behoren te functioneren. Vanwege de coronamaatregelen werd er een digitaal congres gehouden, maar niet alle stemgerechtigde leden slaagden erin daadwerkelijk een stem uit te brengen.

Lees ook de opinie van Raymond Kerckhoffs: KNWU heeft lak aan statuten en verenigingsrecht

Open brief van de VVBW

Naar aanleiding van het digitaal congres van 19 november jl., zouden we graag deze open brief met u delen, aangezien het niet mogelijk was tijdens het congres onze standpunten toe te lichten dan wel te reageren.

Ten eerste willen wij onze dank uitspreken naar de sollicitatiecommissie voor het gedane werk. Ook naar de twee kandidaten: Gerry van Gerwen en Marc van den Tweel, die gisteravond ondanks alle ophef zo duidelijk en rustig hun plannen met de KNWU aan ons voorgelegd hebben.

Wij betreuren het dat ons initiatief, het stellen van een tegenkandidaat, zo persoonlijk is opgenomen door de leden van de sollicitatiecommissie. De Nederlandse wielersport en zijn vertegenwoordiging is samengesteld uit heel veel gepassioneerde vrijwilligers met een groot hart voor de wielersport! Natuurlijk lopen de meningen en ideeën af en toe flink uit elkaar. Maar het is ook de kracht van de KNWU dat deze verschillen ervoor zorgen dat wij als KNWU elkaar scherp houden en beter maken. We moeten er wel voor waken dat een tegengeluid gehoord mag worden en gerespecteerd blijft zonder dat daar gevolgen voor zijn. En wij willen daarbij benadrukken dat de statuten en reglementen leidend en bepalend blijven.

We willen toegeven dat ook wij dingen anders hadden kunnen en moeten doen. Daarom hadden we gisteren ook graag tekst en uitleg gegeven, als reactie op de uiteenzetting van hoofdbestuurslid Marijn de Vries. Ondanks herhaaldelijk verzoek werd ons dit niet gegund wat wij als zeer pijnlijk en vernederend ervaren hebben. Dit is niet zoals wij mogen verwachten hoe de KNWU zich opstelt naar de congresleden en daarmee de achterban.

In principe zijn wij niet tegen een sollicitatiecommissie maar de uitvoering, die er nu aan is gegeven, daar kunnen wij ons mede door de opstelling van het hoofdbestuur en directie niet in vinden. Ook misten wij in het betoog van de sollicitatiecommissie ook maar enige zelfreflectie.

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat we streven naar een goede samenwerking, waar verschillende opinies gerespecteerd worden en waar ruimte is voor discussie. Wie de nieuwe voorzitter van de KNWU ook moge worden, we hopen samen te bouwen aan een mooie toekomst voor de wielersport. Wij zullen ons blijven inzetten voor alle renners en rensters, veiligheid, eerlijke selectieprocedures, een klimaat waarin je niet monddood wordt gemaakt en iedereen zichzelf kan zijn.

Het bestuur van de VVBW

Dit artikel delen:

33 Reacties

ssj 20 november 2020 om 13:31

Jammer dat VVBW niet in de brief de ruimte pakt om aan te geven wat zij zelf beter hadden kunnen doen. Nu is het vooral schoppen tegen de KNWU met een laatste zin die samenwerking niet bepaald zal bevorderen.

@Wielerflits, volgende zinnen vind ik ook weinig smaakvol:

Quote:
De wielerunie kwam met Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, op de proppen als opvolger van Marcel Wintels. De KNWU hield zich echter niet aan de regels en de VVBW maakte gebruik van het statutaire recht.

En dan met name het in mijn ogen denigrerende “op de proppen” en het deel “KNWU hield zich echter niet aan de regels” zonder aan te geven (in dit artikel) aan welke regels de KNWU zich niet houdt.

Turtlehead 20 november 2020 om 13:41

Je hebt groot gelijk. Partijdigheid kent grenzen.
Verhaal van Marijn de Vries vind ik tenminste zo logisch en sympathiek als de stellingname van de VVBW. Die in bovenstaande brief overigens geen enkel inhoudelijk argument aandraagt voor hun onvrede.

ssj 20 november 2020 om 14:27

Ah, nu is er een linkje naar het opiniestuk toegevoegd. Wat mij alleen nog steeds niet duidelijk is, is dat het wel/niet is toegestaan om middels een sollicitatiecommissie een kandidaat voor de verkiezingen te selecteren. Als dat is toegestaan, welke regels overtreedt de KNWU dan? Even afgezonderd van alle niet geheel koosjere zaken van het hoofdbestuur zoals het mailen leden om op een bepaalde kandidaat te stemmen.

reusjen 20 november 2020 om 14:50

@ssj
Het is niet conform de eigen statuten. Daarin staat beschreven hoe een nieuwe voorzitter gekozen wordt en dat is door middel van een verkiezing. Enerzijds is het natuurlijk mogelijk dat ze de beste bedoelingen hebben en via de commissie gepoogd hebben een zo goed mogelijke kandidaat te vinden. Anderzijds is deze werkwijze wel gevoelig voor het toeschuiven van baantjes, zeker met 4 man van het knwu-bestuur in de commissie.

ssj 20 november 2020 om 14:53

Ja, zoveel mensen van het KNWU bestuur in de commissie is niet goed. En ik ga met je mee dat er nogal wordt gestuurd dat mensen op de persoon zullen stemmen die de commissie selecteert. Maar mag je niet een kandidaat voor verkiezing selecteren middels een commissie? Dat is toch wat ze nu hebben gedaan?

reusjen 20 november 2020 om 15:07

Nee, ze hebben nu door middel van een selectie bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Er zou dan geen verkiezing meer plaatsvinden, dit zou in een eerder stadium zijn afgesproken. Echter heeft VVBW gebruik gemaakt van een regel in de statuten die het mogelijk maakt om alsnog een kandidaat ter verkiezing te stellen. Daarom zijn er nu twee kandidaten en moet er dus toch gestemd worden. Dit is tegen het zere been van de KNWU.

ssj 20 november 2020 om 15:14

Ok. Ik interpreteerde het als we willen het zo regelen dat er maar 1 kandidaat is zodat er niet gestemd hoeft te worden. En dat ze daar dus gebruik wilden maken van een loophole in de eigen statuten. Dan is het alsnog niet een heel sjieke keuze, maar niet een geval dat ze eigen statuten negeren (wat m.i. echt verkeerd is).

doorak 20 november 2020 om 16:35

Zeer goed weergegeven Reusjen. Vwb de motivatie van de soll.commissie is het veel wol, weinig inhoud mbt de meerwaarde van de kandidaat voor het wielrennen.
Men roemt zijn internationale contacten. Ga je dan kijken waar die uit voortkomen, een slechts 1 maal jaarlijkse bijeenkomst van Civil Power en al die contacten hebben in feite niets van doen met wielrennen en de zaken eromheen.
Wintels is een politiek dier wat ik eerder uitvoerig heb toegelicht deze week. Binnen dat netwerk van bestuurders schuift men elkaar (ere) baantjes toe. Verder verdiep je in de successen van de kandidaat bij oa WNF en natuurmonumenten wat niet lang geleden meermaals veel reuring gaf.
Ofwel wordt flink opgehemeld en werkelijkheid is anders.
Camiel Eurlings was ook een fantastische kandidaat voor de KLM, nou bleek. Bedoel hiermee slechts aan te geven he die wereld werkt en niet altijd ten goede van de organisaties die het betreft.

Panache 20 november 2020 om 14:03

Heb niet het idee dat buiten Raymond Kerckhoffs en een slaapwandelende ‘jurist’ veel mensen warm of koud worden van deze soap.

Wheely 20 november 2020 om 14:36

Storm in een bidon.

doorak 20 november 2020 om 16:43

LOL, maar vermakelijk allerzins gezien conclusies die lieden trekken en niet eens op de hoogte zijn van de onmin tussen (ex) profs en het KNWU bestuur en directie.
Joop Atsma was welis waar een politicus maar had een echt wielerhart en was er echt voor belangen renners en clubs. Wie zich verdiept in de huidige voorzitter en hoe deze functioneert en handelt weer beter, vooral wanneer je er zelf bij betrokken bent geweest.

Lees eea over verkiezingen 2012, CDA, doping convenant etc en dan is het helder. Overigens dat uitvoerig uit de doeken gedaan en anderen herkenden het.. Aan die zaken die o.a. als gevolg daarvan een bepaald gedrag en bestuursstijl laten zien kun je e.e.a. herleiden. Dat negeren zegt vooral veel over diegene die graag hun eigen complotten bedenken. Kweste van verdiepen.
Tenzij het zicht niet verder reikt dan de neus uiteraard.

Panache 20 november 2020 om 18:50

“ Kweste van verdiepen”
Nee, kwestie van interesse. Je kan beter een hoofdstuk kritiek van de zuivere rede of populaire wetenschap a la homo deus lezen. Daar wordt je als mens een allrounder van.

HoofdIsVrij 20 november 2020 om 14:11

Wordt dat verhaal van Marijn de Vries nog op Wielerflits gedeeld of moet ik dat ergens anders gaan zoeken?

Ik verwacht van Wielerflits, als onafhankelijk medium dat dit ook nog een eigen nieuwsbericht krijgt: https://www.knwu.nl/nieuws/procedure-verkiezing-nieuwe-voorzitter-knwu

Of is Wielerflits niets meer dan een propaganda instrument van een bepaalde automakelaar geworden?

reusjen 20 november 2020 om 14:12

Ik vind het een nette brief, ik snap de negativiteit richting de VVBW niet zo. Ze hadden in de brief kunnen toelichten wat ze eigenlijk gisteren hadden willen doen. Marijn de Vries zegt eigenlijk alleen, jullie hebben ingestemd met van Tweel dus ik vind het stom dat jullie alsnog een kandidaat hebben aangedragen. Echter dit is volgens de regels, in tegenstelling tot het idee van de KNWU. Dat het eerst instemmen een beetje vreemd over komt die mening deel ik, maar ik mis teveel info om er goed over te oordelen. Zoals eerder gezegd snap ik wel dat ze van Gerwen niet via de commissie hebben gestuurd. Als je overtuigd bent dat een groot deel van de commissie al een kandidaat op het oog heeft wordt jouw kandidaat gewoon weggewerkt in de selectie en blijft er maar één keuze over.

Merlinappa 20 november 2020 om 14:22

+1

HoofdIsVrij 20 november 2020 om 14:23

Ik kan je een heel eind volgen, maar waarom dan als Wielerflits vervolgens het conflict heel eenzijdig belichten? Dat stoort mij vooral.

reusjen 20 november 2020 om 14:27

@HoofdisVrij
Ik hoop inderdaad wel dat er ook een artikel komt waarin de KNWU haar kant toelicht. Het liefst zou ik beide verhalen lezen in een kundig en kritisch interview.

ssj 20 november 2020 om 14:28

Zo’n interview zou inderdaad mooi zijn.

doorak 20 november 2020 om 16:54

Opvallend alhier een dergelijke nuchtere en zeer terechte opmerking van Reusjen.
De schreeuwlelijken alhier willen absoluut niet weten van feiten, statutaire regels maar geloven in insinuaties. Vooral omdat men meent zeggenschap te hebben wie er o.a. bij Wf betrokken zijn of ervoor schrijven. Bevalt dit niet dan onstaat een polemiek van afgunst, afkeuring en vooral stemmingmakerij.

De VVBW had graag gezien dat enerzijds met open vizier de sollicitaitienprocedure was gevolgd en niet zoals eerder bleek het hoofdbestuur al lang een gewenste kandidaaf had gekozen wat in feite niet kan en mag volgens de regels.
Wat de VVBW niet aangeeft maar anderen onderling wel aangeven is dat hier sprake is van vriendjespolitiek. Een CDA bestuurder die vanwege andere belangen een collegabestuurder (VVD) graag als zijn opvolger ziet. Al in het begin van periode Wintels spelen er andere belangen dan die van de KNWU op de achtergrond een grote en in 2012 ook een schadelijke rol, hetgeen nu gebeurt is niet meer dan een gevolg daarvan.
Dan mag Marijn de Vries mooie woorden gebruiken en met stalen gezicht eea anders weergeven, maar ook zij behoort tot de kliek.

Michelangelo 20 november 2020 om 14:49

Als ik dit zo overzie, dan lijkt me dit een mooi voorbeeld van hoe ego’s, persoonlijke belangen, vriendjespolitiek etc. haast belangrijker lijken dan het eigenlijke doel van de KNWU. Wat dat betreft past het perfect in het rijtje van de andere bonden, zo was er volgens mij niet zo lang geleden ook al ophef in de judobond, heeft de turnbond zich niet van zijn beste kant laten zien de laatste weken, etc.

Ik heb te weinig zicht op het hele spel en wie er “gelijk” heeft. Maar als je al op dit punt komt, dan kent het alleen maar verliezers lijkt me.

Verder kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dan onze telegraaf-man van WF duidelijk ook ergens een belang heeft. Vriendjes, ingangen, bepaalde nieuwtjes… wie het weet mag het zeggen.

doorak 20 november 2020 om 17:23

Jij omschrijft eea goed wat ik vervang met; Netwerk, bestuurders, politiek, eigen carriere.
Wellicht weet je ook hoe scherp destijds Kerckhoffs schreef over het doping gebruik bij Rabobank. Vaak meedogenloos. Ik heb destijds schriftelijk laten weten daar niet blij mee te zijn. Immers wanneer eea zo is zal UCI eea aantonen en straffen.
Vooralsnog dit niet zo is beschadig je een grote sponsor van het Nederlandse wielrennen, jaag je deze weg. Wat in feite gebeurde, Rabo stopte ermee.

Probleem was dat Kerckhoffs al langer van de hoed en de rand wist vanwege zijn vele en goede contacten en diverse keren Rabobank en met name Harold Knebel. Echter daar de feiten er waren bleef Rabo de vermoorde onschuld spelen terwijl Theo de Rooij wel was geslachtofferd.
Ja, dat graven en schrijven van de journalist ( Kerckhoffs is freelancer geweest bij TMG, geen vast personeelslid en is momenteel niet meer gebonden aan de Telegraaf) was niet goed voor de goede naam van de sponsor.
Anderzijds bleek alles waar te zijn en wanneer dat zo is dan is het de taak van de media, journalisten, om dit te openbaren.

Wanneer partijen of mensen vaak er een dubbele agenda op na houden maar wel roomser dan de paus doen terwijl ook nu bij de journalist meer bekend is door zijn uitgebreid netwerk dan oa de KNWU naar buiten brengt en lieden zoals Wintels belangen hebben en dmv hun invloed bestuur en directie voor hun karretje weten te spannen wat overigens al een meerjarig gaande praktijk is dan kan en mag men er hard in gaan. Ofwel onverhuld ce feiten weergeven en dat betreft nu puur technisch dat KNWU handelt in strijd met de statuten, dat weten velen o.a. ook bij de vereningingen.

Wat overblijft is de begrijpelijke tegenzet van de VVBW en de situatie die jij in feite ook weergeeft, ego’s, persoonlijke belangen, vriendjespolitiek.
Exact daarover heb ik eerder bij KNWU artikel eea aangegeven vanuit 2011-12 en hie Wintels eea presenteerde puur uit eigenbelang. Ook toen is er vanuit contacten, netwerk, een halt geroepen aan dit laakbaar handelen, die contacten waren, de VVBW, zij waren destijds niet eens bewust welk spel op de achtergrond speelde, iemand ander wees hun er op en deze contacteerde Ton Boot waarna in, jawel en in feite toeval omdat hij daar een column heeft, in de Telegraaf in vlijmscherpe column kwam met een week later een intervieuw met Aart Vierhoutem een hele pagina kreeg tbv het interview wat over andere zaken ging. Alleen in 1 alinea tussendoor ging ook hij erop in en scherp.

Dit bracht eea op gang en het hele project van Wintels ging de lade in. Slechts 1 renner meende goed te doen door als eerste open kaart te spelen, er was immers immuuniteit beloofd wat later niets waar bleek te zijn, Michael Boogaard was dat, hij deed zijn verhaal onder druk van geruchten maar vooral het dopingconvenant van Wintels wat hij zelfs bij de UCI had aangekaart die er snel de handen vanaf trokken.

Er is een hele voorgeschiedenis met meer dergelijke onzuivere zaken wat oa tot huidig “beleid” gedrag heeft geleidt.
Kerkhoffs slaat aan vanwege de technis he kant, het schenden van de statuten. Stelt de vraag waarom men dit doet. En die vraag roept theoriën op e.d.
Nogmaals eerder gaf ik deze week al aan waarom Wintels destijds zijn convenant lanceerde wat een boost moest zijn om minister of stas te worden. Wanneer je dat leest wordt eea helder mbt destijds. Dezelfde zaken zoals jij ook aangeeft spelen nu weer, eigenbelang.

Murcia 20 november 2020 om 16:57

Dat ze boos zijn dat ze geen verdere toelichting mochten geven begrijp ik, maar hun eigen gedrag was ook niet bepaald fraai te noemen. De opinie van Raymond was natuurlijk wel degelijk in overleg met hun en het lekken van het epo geval van 9 jaar terug was ook niet toevallig en een poging om de stemming hun kant op te trekken. Het gepruts van hun vertegenwoordiger in het bestuur (Slappendel) mag ook wel eens kritisch worden bekeken. Als twee partijen zo de hakken in het zand zetten wordt de nieuwe voorzitter, wie het dan ook wordt geconfronteerd met een bijna onmogelijke opgave om succesvol leiding te kunnen geven terwijl er tal van uitdagingen op de KNWU liggen te wachten.

doorak 20 november 2020 om 17:43

Eens. Hoewel ” hun eigen gedrag” volgens de statuten correct is. Het gaat om enkele zeer subtiele verschillen. Wat Iris Slappendel onder voorbehoud nu wel of niet exact gezgd zou hebben.
Echter er is al veel langer meer loos tussen de VVWB, selecties en vooral begeleiders, trainers coaches daarvan en het wordt er niet beter op. Dat dankzij sponsoren een er development teams zijn en een SEG etc is eerder ondanks dan dankzij het KNWU bestuur.
Of Slappendel geprutst heeft valt te bezien.
Zijn haar opmerkingen genotuleerd en of heeft VVBW schriftelijk nogmaals de woorden en standpunt wat Slappendel heeft ingenomen bevestigd? Vragen die we nu niet weten.

Verder mbt contacten. Daar is niets vreemds aan. Overal en iedereen gebruikt zijn netwerk om info te vergaren of zaken te onderzoeken. In principe is waarheidsvinding de taak van de journalist en ga ik ervan uit dat hij niet anders bericht. Immers in dat geval kan leidend voorwerp dezs dagen voor smaad en laster.
Zoals jij aangeeft is er contact tussen partijen geweest. Punt is dat in dit geval begin dit jaar Kerckhoffs al de statuten begon uit te pluizen omdat wie geschiedenis bestuurder en handelen van oa Véneberg kent daar onder 1 hoedje wordt gespeeld maar vooral die geschiedenis aansluit bij wijze van handelen nu. Stemming, democratie uitschakelen door paar mooie woorden en zetten ten einde bevriend bestuurder in het zadel te hijsen.
Tja daar gaan anderen tegenin en ook de journalist en met een reden, niet om te trollen.

Dat als aaanvulling op jouw op zich goede analyse.

doorak 20 november 2020 om 17:26

Tja RV jouw reacties worden nogal eens verwijdert, zegt genoeg.
Toon is name vanwege devaak ultra idiote insinuaties en hooliganisme zoals jij vertoont. Nog niet ervan te spreken dat je ultieme pogingen doet om intellectueel over te komen door vreemde schrijfsels waarover je regelmatig zelf struikelt. Hilarisch dus.

doorak 20 november 2020 om 17:28

PS de clubs, de selecties, talenten en de profs hebben dus wel last van handelen bestuur en directie al jaren. Om die belangen gaat het en niet om het belang van verdwaalde wannabe literaire hoogvliegers.

Romāns Vainšteins 20 november 2020 om 18:00

O ja? Stuur anders eens een link naar de verwijderde berichten dan? Met je fake news jonguh.

platteprijs 20 november 2020 om 18:09

@ Doorak kun je de redactie niet vragen of ze jouw langere ‘bijdragen’ na een paar zinnen achter een link verbergen :)

Panache 20 november 2020 om 19:40

Het zijn complete hoofdstukken, vaak zonder enig verband met de initiële post. Welke dubbele agenda zal daar achter zitten?

ssj 20 november 2020 om 20:39

Of een samenvatting. Zou ook leuk zijn.

Michelangelo 20 november 2020 om 18:37

Kom je weer aandacht te kort, Romans? Ga iets leuks doen man, ipv hakken op een ander… Is nergens voor nodig, jonguh!

Met zo’n inhoudsloze post en zo’n toontje, joh. Dom gedoe waar je als liefhebber geen last van wil hebben!

Maar waarschijnlijk is iedere reactie voor jou een aanmoediging om meer van dit soort onzin te posten… Zelfs als je niks te melden hebt, heb je altijd wat te melden. En da’s eigenlijk een kunst op zich…

Romāns Vainšteins 20 november 2020 om 18:49

Argh, Michealla, dat ontbrak er nog aan ja.

Jacco van Stierop 20 november 2020 om 19:27

Op de website van de KNWU valt over Van den Tweel mbt Natuurmonumenten te lezen:
“ Door herstructurering en een nieuwe manier van inrichten van vrijwilligerswerk heeft hij ervoor gezorgd dat het aantal leden en vrijwilligers weer is gegroeid.”

Mwoa, door wat creatief te boekhouden (kinderen van betalende leden en donateurs ook als lid meetellen) heeft hij de indruk gewekt dat de daling van het ledenaantal een halt is toegeroepen. Niet bepaald een overtuigend wapenfeit.

In het functieprofiel vraagt men van de kandidaat-voorzitter: “Beschikt over voldoende tijd om de functie uit te oefenen”.

Van den Tweel werkt –voor een salaris dat hoger is dan dat van de Nederlandse minister-president- 37 uur per week voor Natuurmonumenten. Verder zit hij nog in de raad van toezicht van kasteel De Haar, en draaft hij af en toe op bij de plaatselijke afdeling van de VVD. En hij vind het keigaaf om op zijn mountainbike te rijden, maar rijdt ook op de weg zijn rondjes.

Kortom: tof dat hij in zijn verloren uurtjes de KNWU nog even erbij wil runnen.

Murcia 20 november 2020 om 19:40

Helemaal mee eens dat die teksten altijd door een stagiaire van niet het beste PR-buro lijken te zijn gemaakt. Maar men wil bij de bonden altijd iemand met ingangen op het Binnenhof en de ministeries. Atsma en Wintels hadden iedereen die er toe deed bij het CDA onder speeddial en van den Tweel de linkjes naar de partij in het centrum van de macht nu, de VVD. En hoe vervelend dat voor ons ook mag lijken voor de KNWU is dat van levensbelang. Het betere lobbywerk kun je wel aan deze mensen toevertrouwen.
Helaas slaat dit vaak door en is er onvoldoende aandacht voor de onderwerpen die onder de leden spelen. Dat gaat ben ik bang niet veranderen.

Headlines

Materiaalzone

Populair