Dit zeggen Geert Wilders (PVV) en andere politieke partijen over fietsen in hun verkiezingsprogramma
foto: Henk Bezemer
Ties Wijntjes woensdag 22 november 2023 om 21:25

Dit zeggen Geert Wilders (PVV) en andere politieke partijen over fietsen in hun verkiezingsprogramma

Fietstoerisme Op 22 november trekt Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. WielerFlits zocht uit wat de grootste partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over fietsen en zetten die standpunten voor je op een rijtje.

Om te bepalen welke partijen we hier uitlichten, is gekeken naar de versie van de Peilingwijzer van 8 november. De acht partijen die het hoogst in die peiling staan, zijn geselecteerd en komen in aflopende volgorde aan bod.


PVV
Bij de PVV is de fietser geen prioriteit: in het verkiezingsprogramma van de partij van Geert Wilders staat het woord ‘fiets’ niet één keer.


Nieuw Sociaal Contract (NSC)
In het programma van nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt vinden we enkele korte passages over het fietsen. Zo gaat het onder andere over de groeiende mobiliteitsbehoefte.

“Goede mogelijkheden om de fiets te pakken dragen bij aan bereikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Tussen en in de grote steden worden goede fietsroutes aangelegd, zodat de fiets een realistisch alternatief wordt voor de auto en het openbaar vervoer.” Handig voor woon-werkverkeer, maar dat levert wellicht ook fraaie fietspaden op voor de wielrenner.


VVD
Ook de VVD wil investeren in fietsinfrastructuur, valt te lezen in hun partijprogramma. “We bouwen supersnelle fietspaden. Tussen grote ov-knooppunten bouwen we grootschalige fietspaden, zodat je eenvoudig van de fiets over kunt stappen op het ov en andersom. Bestaande fietspaden onderhouden we beter” schrijft de partij van lijsttrekker Dilan Yesilgöz.

Opvallend is dat de VVD tevens wil investeren in pontjes, want “het toenemende fietsverkeer zorgt ervoor dat oeververbindingen, zoals ponten, steeds voller zijn. We zorgen dat de capaciteit van deze ponten op orde blijft.”

Naast de toegankelijkheid van fietsinfrastructuur, richten de liberalen zicht ook op verkeersveiligheid. “We zetten in op het anders inrichten van wegen, het bouwen van meer flitspalen als dit ook echt de verkeersveiligheid verbetert en meer 30 km/per uurwegen in de bebouwde kom. We passen fietspaden en voetpaden aan zodat deze veiliger worden. Ook stimuleren we het gebruik van fietshelmen.”


GroenLinks-PvdA
GL-PvdA gaat nog een stapje verder dan de VVD en NSC: auto’s moeten volgens de linkse combinatie op de tweede plaats komen.In het verkeer krijgen voetgangers en fietsers voorrang op auto’s”, valt namelijk te lezen in het partijprogramma.

“We investeren in voetgangersinfrastructuur, (snel)fietspaden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren. Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/u de norm.” Dat laatste zou de veiligheid van fietsers in het verkeer ten goede moeten komen.


foto: VisitBrabant

BBB
De BoerBurgerBeweging van lijsttrekker Caroline van de Plas noemt meermaals verkeersveiligheid en fiets-infrastructuur in hun partijprogramma. Zo schrijft de BBB dat er veilige fiets- en voetpaden moeten aangelegd worden en dat er fietsverbindingen tussen verschillende gebieden moeten komen.

“Ook de fiets als vervoermiddel krijgt meer betekenis. De steden in de provincie groeien in economische en maatschappelijke betekenis en die groei wordt mogelijk gemaakt door verdichting en uitbreiding aan de randen. Investeringen in weg- en railinfrastructuur die de regio’s aan elkaar verbinden zijn absolute noodzaak”, valt te lezen in het verkiezingsprogramma van BBB.

Net als GroenLinks-PvdA, wil de BBB investeren in alternatieven voor autoverkeer. “Er komen slimmere (fiets)verkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt. Extra investeringen in fiets, spoor-, auto- en vaarwegen zijn nodig. Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, red.) budget wordt structureel verhoogd. Pas als er een goed en betaalbaar alternatief is voor de auto, zullen investeringen in nieuwe autowegen langzaam maar zeker, en afhankelijk van de regio, meer tot een uitzondering gaan behoren.”


D66
Van de verschillende verkiezingsprogramma’s komt het woord ‘fiets’ het meest voor in het programma van D66, al heeft de partij van lijsttrekker Rob Jetten tevens het langste programma.

D66 wil onder andere investeren in nieuwe fietspaden. “We investeren extra in doorfietsroutes, zodat op termijn elke stad via doorfietsroutes met elkaar is verbonden. Langere doorfietsroutes verdienen verzorgingsplaatsen, zoals we aan de snelweg gewend zijn”, valt er te lezen. Maar ook op kleiner niveau wordt er gedacht aan fietsinfrastructuur. “Ook hoe je een woonwijk ontwerpt, maakt nogal verschil. Met alleen maar parkeerplaatsen en bushaltes? Of juist met fietspaden, wandelroutes en skeeler- en mountainbikeroutes? Wij kiezen voor het laatste.”

Ook verkeersveiligheid wordt in acht genomen. “Met de opkomst van cargobikes, fatbikes en e-bikes is het fietspad niet alleen voller geworden, maar zijn de verschillen in snelheid op het fietspad toegenomen. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties. Samen met decentrale overheden wil D66 blijven investeren in fietsverkeersveiligheid”, staat in het verkiezingsprogramma.

Voor nog betere verkeersveiligheid, wil D66 ook de snelheidslimiet verlagen. “Binnen de bebouwde kom verlagen we de algemene snelheidslimiet van 50 naar 30 kilometer per uur, zodat alle straten veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Met extra middelen ondersteunen we gemeenten bij deze herinrichting. Wegen met een snelheidslimiet van 50 of 70 kilometer per uur worden uitzondering binnen de bebouwde kom.”


Partij voor de Dieren (PvdD)
Net als andere linkse partijen, wil de Partij voor de Dieren fietsers enige mate van voorrang geven in het verkeer. “We investeren in veilige, snelle en groene fietspaden. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers eerder groen licht krijgen.”

Daarnaast moet de fietsinfrastructuur volgens de partij van Ester Ouwehand vergroot worden. “Door te investeren in nieuwe fietssnelroutes en fietsstraten vergroten we de (woon-werk)afstand die comfortabel met de fiets afgelegd kan worden. Er komt meer ruimte voor het meenemen van de fiets in het ov.” Dat laatste is dan weer handig voor de wielrenners die geen auto hebben: zo kan je makkelijk een dagje elders in het land gaan fietsen.


SP
De Socialistische Partij benoemt fietsen slechts mondjesmaat, maar verliest de tweewielers niet uit het oog. “Alle wegen in Nederland worden tolvrij en we gaan investeren in fiets- en wandelinfrastructuur”, staat er in het verkiezingsprogramma.


Noot: Het grootste deel van dit artikel is op 15 november gepubliceerd en op de verkiezingsdag (22 november) enigszins aangepast.

RIDE Magazine
5 Reacties
15 november 2023 09:01
Hoe kijken de partijen aan tegen recreatie (lees: mtb en gravelbiken) in de natuur? Dat is wat mij betreft ook een relevant thema om aan te stippen voor fietsers, vooral de recreatieve variant die hier vanzelfsprekend veel zit.
    16 november 2023 09:38
    Maar dat gaat toch niet bepalen op wie je gaat stemmen. Ik denk dat het land grotere problemen heeft dan hoeveel je mag recreëren op de fiets in de natuur. Het is misschien een puntje dat mee gaat spelen bij twijfel tussen twee partijen, maar dan denk ik dat op dat punt de verschillen tussen de betreffende partijen marginaal zullen zijn.
15 november 2023 10:08
Leuke aanzet, al is het ook relevant om te ontdekken welke rol (top-)sport voorstellen in de diverse programma's staan. Zo was mij al opgevallen dat een paar partijen een Sportwet willen opstellen.
15 november 2023 20:43
Het grootste knelpunt is dat professioneel wielrennen in Nederland de nek omgedraaid is: er zijn nauwelijks nog wedstrijden op Nederlandse bodem. Daar vinden we geen statement over terug.

Daarnaast een hoop mooie vage beloften, maar wat zijn de budgetten die de partijen beschikbaarheid willen stellen? En is een en ander niet eerder aan gemeenten en lokale overheden? Het valt te bezien hoeveel de landelijke overheid op dit vlak echt kan/wil doen.
15 november 2023 22:17
Dan maar het statement van Femke Marije (BBB) ook wel even genoemd worden:

https://twitter.com/FemkeMarijeW/status/1707454353009684747

Om te reageren moet je ingelogd zijn.