Religie

|
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 706)
 • #59741
  Quote van klootje:
  Geschreven en bekeken, volledig uit religieuze hoek dus?

  Wat is het nut daarvan?

  Stel, ik ben vegetariër. En ik leg jou uit waarom ik vegetariër ben. Dan zouden mijn argumenten niet tellen, juist omdat ik vegetariër ben?

  Quote:
  Flavius.. die is helemaal niet algemeen aangenomen als betrouwbaar, juist tegenovergesteld van dat

  Dat gaat niet zo zeer over Flavius, maar om de authenticiteit van recentere verwijzingen naar het werk van Flavius. Een deel van die verwijzingen wordt zwaar ter discussie gesteld, een ander deel wordt dat niet of nauwelijks. En ook dat kennelijk authentieke deel bevat relevante verwijzingen.

  En ook in dit geval geldt: als er onwaarheden in staan, waarom zijn er dan geen bronnen uit de tijd dat een verwijzing ontstond die aangeven dat een verwijzing onjuist is?

  #59742

  Kijk dit even voor de mensen die dit interessant vinden. https://www.youtube.com/watch?v=k9yQEG7mlTU

  #59745

  Jammer dat de discussie nu gaat over de inhoud van de bijbel en niet meer om het geloven. Jammer omdat ik, en ik betwijfel wie dat hier wel heeft, niet genoeg inhoudelijke kennis heb over de bijbel. Daarnaast is het in mijn ogen maar deels relevant. Geschiedschrijving is per definitie gekleurd en daarmee niet geheel betrouwbaar. Zelfs krantenberichten in het heden kunnen erg verschillend zijn, dezelfde gebeurtenis wordt heel anders beschreven in de Telegraaf en de Volkskrant. Dus bij een inhoudelijke discussie komen we er niet uit.

  In mijn ogen zijn vragen over het regionale karakter van het geloof veel interessanter. Hoe komt het dat elke regio zijn eigen geloof had? Waarom heeft God zijn zoon alleen naar het midden oosten gestuurd en niet ook naar de indianen in Amerika en de Chinezen? Zijn die volken minder interessant voor God? Daar is namelijk niet één profeet naartoe gestuurd. Waarom? Als de God waar christenen in geloven echt de enige god zou zijn, zou het toch aannemelijk dat hij zich kenbaar had gemaakt aan alle volken over de hele wereld? Dat Cooke Australië ontdekte om er achter te komen dat de Aboriginals in dezelfde god geloven? Hoe verklaren Christenen die focus op Israël en Europa?

  #59746

  Xistnc, ik snap je reactie.. maar voor mij is dat wel meteen een enorme alarmbel die afgaat. Het punt is dat de schrijver het boek introduceert als een atheist die op onderzoek uitgaat en langzaam tot niet te ontkennen ontdekkingen komt, toch? Dan zou je dus verwachten dat er minimaal wel ergens één atheist aan het woord zou komen of naar verwezen zou worden. Maar nee.

  Het stuk van Flavius, dat lijkt me dan juist wel interessant.

  Het is jammer dat ik het boek niet gelezen heb, maar internet staat vol met reviews van het boek die er gehakt van maken. Daarin wordt standaard (los van de inhoudelijke ontkrachting van gebrachte feiten) als eerste gesproken over wat mij ook meteen verwonderd: alle kenners aan het woord zijn gelovigen, zelfs evangelisten.. En evangelisten mag je zien als vertegenwoordigers van het geloof. Nu is dat niet meteen een gesloten boek. Maar gedurende het boek blijkt gewoon dat er nooit een atheist om weerwoord wordt gevraagd. En als er over een atheist wordt gesproken door Strobel, of over een uitspraak van een atheist.. is er nooit een bron of de naam van de betreffende atheist. Er blijkt zelfs uit woorden van Strobel dat hij helemaal niet als atheist het onderzoek ingegaan is: volgens mij was dat de hele insteek van het boek juist.
  Inhoudelijk kan ik natuurlijk nergens op in gaan, dat is te makkelijk om even een paar reviewtjes te lezen en dan meteen te oordelen. Maar ik moet je wel zeggen, het belooft weinig goeds wat ik al allemaal gelezen heb.

  Fijne koers vandaag allemaal!

  #59748
  Quote van klootje:
  internet staat vol met reviews van het boek die er gehakt van maken

  En heb je aan/bij elke reviewer afzonderlijk de vraag gesteld of hij/zij christelijk is en vervolgens je alarmbel laten afgaan? Want een niet-christen die het bestaan van Jezus en zijn status falsificeert, dat is langs jouw lijn van redeneren natuurlijk eveneens verdacht. Of niet?

  Al zal het niet moeilijk zijn om christenen te vinden die het boek aan de schandpaal nagelen. Christenen hebben namelijk een aangeboren neiging om elkaars beweegredenen en overtuiging ter discussie te stellen, desnoods met geweld.

  Quote:
  Het stuk van Flavius, dat lijkt me dan juist wel interessant.

  En alleen daarom kan het zinvol zijn om het boek, waar nu kennelijk al meer mensen je op hebben gewezen, een keer te lezen. Wellicht ben jij dan degene die als atheïst het boek ingaat en er als Christen uitkomt…

  #59749

  Ik heb bij de reviews dezelfde insteek als bij het boek: blijkt uit wat ik lees dat er open wordt gestaan voor input en wederhoor? Zo heb ik bijvoorbeeld reviews gelezen die discussies zijn tussen aanhanger en tegenstander. Helemaal geen eenrichtingsverkeer. Het is volgens mij niet zo moeilijk om tunnelvisie te herkennen, zowel bij voor als tegenstanders.

  Maar als jij me wilt pakken op wat ik zeg: als ik een boek krijg dat enkel door vegetariërs is geschreven en waar er geen mogelijkheid is geboden aan mensen uit de vleesindustrie (bijv.) om in te gaan op beschuldigingen/wat er beweerd wordt dan gaan bij mij idd. alarmbellen af. Als ik een boek lees van atheisten waar geen theoloog of bijbelwetenschapper aan het woord wordt gelaten idem.
  Dat is gewoon de hele basis van zo objectief mogelijk gebrachte informatie. Wil je een inhoudelijk punt maken, dan moet je gewoon de kans op wederhoor geven. Dat kan je toch niet anders dan met me eens zijn denk ik.

  edit: ik sta er zeker open voor! Echt. Ik wijs het helemaal niet vantevoren af. Ik wil juist informatie ontdekken die uitgesproken lijkt, of het nu voor of tegen is. Maar als ik dan eens op wat sites ga kijken die ik als neutraal zie.. dan zijn de eerste indrukken jammer genoeg niet positief. Een gevonden vaststelling dat dit een boek voor pseudo-intellectuelen is.. heeeee, dan moet ik het toch maar eens gaan lezen :D

  #59750
  Quote:
  In mijn ogen zijn vragen over het regionale karakter van het geloof veel interessanter. Hoe komt het dat elke regio zijn eigen geloof had? Waarom heeft God zijn zoon alleen naar het midden oosten gestuurd en niet ook naar de indianen in Amerika en de Chinezen? Zijn die volken minder interessant voor God? Daar is namelijk niet één profeet naartoe gestuurd. Waarom? Als de God waar christenen in geloven echt de enige god zou zijn, zou het toch aannemelijk dat hij zich kenbaar had gemaakt aan alle volken over de hele wereld? Dat Cooke Australië ontdekte om er achter te komen dat de Aboriginals in dezelfde god geloven? Hoe verklaren Christenen die focus op Israël en Europa?

  Dat de Joden het uitverkoren volk zou zijn gaat er bij mij niet in. Dan heb je dus een God waarvoor niet iedereen gelijk is. Alle profeten zijn op vrijwel dezelfde plek terechtgekomen, hetzelfde geld voor de heiligen. De Aziaten komen er erg bekaaid vanaf bij deze god. Bovendien heeft dat tot een hoop ellende geleid. Christenen hebben juist vanuit dat idee andere volken eeuwenlang onderdrukt en gediscrimineerd. Tot slaaf gemaakt omdat God hun belangrijker vond dan niet-blanken.

  #59754

  Je gooit Joden en Christenen nu voor het gemak even op één hoop?

  #59756
  Quote:
  Je gooit Joden en Christenen nu voor het gemak even op één hoop?

  Is dat de kern van mijn argument? En ja, in dit geval doe ik dat. Joden en Christenen zijn het min of meer eens over het oude testament en de profeten die daarin voorbijkomen. Over Christus is men het niet eens maar toevalligerwijs was dit een Jood.

  Maar zou je kunnen uitleggen hoe het komt dat God zich alleen in onze cultuur heeft geopenbaard?

  #59760

  Wat ook interessant is.. stel er is een bewezen bron die zegt dat hij ooggetuige is van het bestaan van Jezus of van een wonderlijke handeling oid.

  Dan zelfs nog kan alleen maar vastgesteld worden dat de ooggetuige er is, niet dat wat hij gezien heeft. Verder kan er dus ook niet vastgesteld worden WAT er gezien is, alleen wat de ooggetuige zegt dat hij heeft gezien. Ook weten we niets van de motieven van de ooggetuige enz.
  Maar kijkende naar Flavius zijn de teksten die over Jezus gaan (los van de authenticiteit) meer dan 90 jaar na christus geschreven. Wat zegt dat? Dat Flavius helemaal geen ooggetuige kan zijn, maar een ‘van-horen-zeggen-bron’ is.

  Feitelijk kun je met één vraag elke bron die verwijst naar Jezus van repliek dienen: wat was de bron zijn geboortedatum?

  Quote:
  En ook in dit geval geldt: als er onwaarheden in staan, waarom zijn er dan geen bronnen uit de tijd dat een verwijzing ontstond die aangeven dat een verwijzing onjuist is?

  Misschien begrijp ik je verkeerd, maar dus eigenlijk zeg je: de aanwezigheid van 1 bron uit die tijd is op zich staande meer waard dan de afwezigheid van de ontkenning van dat feit. Is dat niet heel opvallend? Je vind het dus zelf vreemd dat er geen bronnen zijn uit die tijd die Flavius afwijzen, maar vervolgens niet vreemd dat Flavius de enige bron uit die tijd is.. terwijl feitelijk gezien Flavius ‘over WO II schrijft in 2035’ en dus helemaal geen bron uit Jezus zijn tijd is :) ? Bizar.

  #59763

  @klootje
  Ik bedoel daarmee het moment waarop een verwijzing naar het oorspronkelijke werk van Flavius ontstaat: “Dat gaat niet zo zeer over Flavius, maar om de authenticiteit van recentere verwijzingen naar het werk van Flavius”.

  Uit de tijd van die (recentere) verwijzingen zijn wel degelijk andere bronnen beschikbaar. Maar geen bronnen die zich uitspreken over mogelijke toevoegingen/invoegingen/verzinsels. Wat je toch zou verwachten, gezien de betekenis en de lading van de passages die tegenwoordig ter discussie worden gesteld.

  Je laatste zin kan ik niet plaatsen. Edit: ah, je hebt hem aangepast. Maar wat zou dat volgens jou betekenen? Hoewel de situaties amper te vergelijken zijn, ben ik ervan overtuigd dat ook in 2035 nog feiten uit WOII aan het licht komen die niet eerder bekend waren. Afgelopen week bijvoorbeeld kwam het bericht naar buiten over de mogelijke verraadster van Anne Frank. Het is nog geen 2035, maar we zijn inmiddels flink onderweg.

  #59764

  De sociologie, psychologie, biologie en (meer specifiek) de neurowetenschappen tonen allemaal aan dat mensen de reflex hebben om te willen geloven. Als iemand zou opgevoed zijn met het idee dat het Spaghettimonster bestaat, en men zou het maatschappelijk onaanvaardbaar vinden om kritiek te uiten op het bestaan van dat Spaghettimonster, dan zal men alleen maar bekrachtigd worden in het idee dat het Spaghettimonster bestaat. Wetenschap en geloof zijn exclusief. Socialisatie, een aangeboren drang om te geloven, onderwijs en conservatisme dragen er allemaal toe bij dat er nog steeds veel gelovigen zijn. God is een sociale constructie, het geloof erin is iets eigen aan de mens.

  In tegenstelling tot de vele bewijzen voor het willen geloven, zijn er geen bewijzen dat hetgeen waarin we geloven ook echt bestaat. Vroeger nam men aan dat de hemel zich boven ons bevindt, en dat de hel zich onder ons bevindt. Tot aan de ontdekking van het vliegtuig zou ik daar ook enigszins in mee kunnen gaan, maar nu is het duidelijk: we zien geen God, we horen daarboven geen God, we kunnen God op geen enkele manier meten en hetgeen “God” geschreven heeft, is afkomstig van mensen. Zo zijn de Koran en de Bijbel niet door God geschreven, maar door mensen die beweren dat ze in naam van “God” spreken. Als die mensen destijds beweerden dat het Spaghettimonster ons tien geboden oplegde, dan hadden we het evenzeer geloofd. God bestaat niet, God is pure fictie en ontleent zijn bestaan louter en alleen aan willen geloven. Gelovigen hebben de neiging om, naarmate er meer bewijs tégen het bestaan van een God is, sterker te worden in hun geloof. Diezelfde neiging is ook vastgesteld bij sekteleden.

  Ik heb geen enkele behoefte aan bekeringsdrang bij mensen die steun en troost vinden in het (foute, dat wel) idee dat hun dierbaren nog “ergens” zijn. In die vorm doet religie niks fout, want dat helpt mensen bij hun verwerkingsproces. Daar heb ik ook respect voor, voor die mensen “hoop” ik ook dat wat ze geloven waar is. Maar dat andere, veel sterker staande uiterste van alomvattende instituties, gebaseerd op sprookjes, die dicteren wie waar in moet geloven, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Het mensdom, ontstaan uit toeval, slaat elkaar al enkele millennia de kop in omdat de één een andere interpretatie heeft van iets dat niet bestaat dan de ander.

  Zolang we geloven dat er iets niet-menselijk is dat even snel onze problemen komt oplossen, zullen veel van onze problemen blijven bestaan.

  #59765

  Xistnc, ah zo. Ik zal ook eerlijk toegeven, dat ik tijdens dit topic na wat research toch weer ook tot nieuwe inzichten ben gekomen die niet direct een bewijs voor mijn opvattingen zijn. Zo ook rond Flavius weer andere feiten gelezen, die ik niet meteen van tafel kan vegen zonder verder te onderzoeken.

  Mijn laatste zin:
  Hoe kan Flavius eigenlijk uberhaubt als direct bewijs/ooggetuige gelden als hij over het bestaan van Jezus schreef, maar dan wel bijna een eeuw later? Zo is hij pas geboren in 37 AD. Daarom maak ik de vergelijking: alsof je iemand die in 2035 over de tweede wereldoorlog schrijft als dé referentie ziet. Vrij bizar.

  #59766

  Ik lees hier trouwens dat de evolutietheorie als “geloof” wordt bestempeld, omdat het niet 100% waar is. Dat is een vals argument, aangezien de wetenschap nooit theorieën genereert die 100% waar zijn (itt religie, daar ligt juist het exclusieve element). Een goeie wetenschapper poneert falsifieerbare (K. Popper eens lezen) en verifieerbare stellingen. Een wetenschappelijke theorie is juist wetenschappelijk omdat er condities worden gegeven: als dit gebeurt, dan dat. Als we God kunnen zien/meten/waarnemen in gelijk welke vorm, bestaat hij. Maar dat kunnen we niet, dus vooralsnog bestaat God niet.

  De evolutietheorie is nooit 100% waar, en zal dat ook nooit zijn. De evolutietheorie klopt – in grote lijnen – met wat we allemaal ontdekken, en is “waarschijnlijk waar”, maar niet absoluut waar. Van zodra een wetenschapper zegt dat zijn theorie (volkomen) “waar” is, kan hij zijn boeken beter opbergen. Wetenschappelijke theorieën worden voortdurend bijgesteld, aangepast en “gefinetuned” naar gelang er nieuwe inzichten/bewijzen/meetinstrumenten ontdekt/uitgevonden worden. Dat doet geloof echter niet, want geloof in God is absoluut, en kritisch denken werd als afvallig bestempeld. Een gelovige zal zijn geloof (in het algemeen) niet aanpassen wanneer er nieuwe – verifieerbare – bewijzen opduiken, maar schuilt zich onder het gedachtegoed “God bestaat, en daarmee gedaan”.

  Een wetenschapper die in God gelooft, is bijgevolg eigenlijk iemand die last heeft van een serieuze identiteitscrisis! :)

  #59768

  @klootje
  Vanwege het nog niet uitgevonden zijn van de boekdrukkunst, zal de oplage van de Nieuwe Jeruzalemsche Courant en de Bethlehem Post aan het begin van onze jaartelling wat lager zijn geweest dan tegenwoordig. Ik vind het daarom niet raar, dat daar (nog?) geen exemplaren van zijn gevonden.

  In die tijd ging al het nieuws van mond-tot-mond, van dorp-tot-dorp en van volk-tot-volk. Als iets werd opgeschreven, dan had het in die tijd een heel ander doel en een heel andere betekenis dan als we vandaag iets opschrijven.

  Als Flavius het op 50/60-jarige leeftijd heeft opgeschreven, was dat op een moment dat er nog ruimschoots mensen in leven waren die ooggetuige waren van hetgeen hij uiteindelijk vastlegde.

  Wiki: “Flavius schreef zijn werken om voor een Romeins publiek de geschiedenis van de wereld vanuit Joods perspectief uit te leggen”. Hij had een hoge positie en belangrijke Romeinse opdrachtgevers, waarmee ik er vanuit ga, dat zijn werk waarheidsgetrouw is.

  #59779

  Maar zoals ik al zei mag Flavius zelf dus niet als bewijs gelden, alleen eventueel als een van-horen-zeggen-bron. En blijft er dus geen directe ooggetuige over, laat staan tastbaar bewijs… Er zijn wel legio voorbeelden van vervalsingen van bronnen, maar ook vooral relikwieën en ander ‘tastbaar’ bewijs. De ‘christelijke wereld’ heeft de schijn ook gewoon tegen helaas als het om eerlijke zoektocht naar de waarheid gaat, niet? Vandaar dat ik ook al zei dat bij dat boek mijn alarmbellen afgingen. Vegetariërs hebben die schijn niet zo tegen bijv. Maar dat zal in jouw ogen ook wel een flauwe vaststelling zijn.

  Heb jij trouwens op de basisschool dat spelletje van een verhaal vertellen via 10 mensen wel eens gespeeld?

  Flavius kan zeker authentiek zijn vanuit die gedachte, maar over de woorden van de ooggetuigen over wie hij schrijft weten wij en hij niets met zekerheid. Tis allemaal zo flinterdun.. je kunt hier toch niet je hele vertrouwen in het bestaan van Jezus op baseren… juist omdat je al zelf aangeeft hoe weinig bronnen er zijn om het tegendeel te beweren.. andersom is dat opeens niet meer geldig?

  #59784

  @xistnc
  In die tijd was de levensverwachting niet zo hoog. Van degenen die Christus tijdens zijn hoogtijdagen zouden hebben kunnen zien, waren 50 jaar later nog maximaal enkele procenten over.

  En reputaties van vroege geschiedschrijvers zeggen ook niet veel over hun betrouwbaarheid. Anders zouden we, volgens de werken van Livius e.a., nu nog leren dat Rome daadwerkelijk is gesticht door een tweeling.

  #59787

  Nee, het is niet flinterdun. Vinden ook wetenschappers, wiens deskundigheid ik misschien wel net zwaar zou willen laten meewegen als jouw zienswijze.

  Overlevering ging nooit in de vorm van één enkel basisschoolspelletje, maar via meerdimensionale waaiers.

  Quote:
  juist omdat je al zelf aangeeft hoe weinig bronnen er zijn om het tegendeel te beweren

  In absolute zin zijn er weinig bronnen. Maar niet géén bronnen. In relatieve zin zijn er juist heel veel bronnen die betrekking hebben op Jezus en het ontstaan van het christendom, ten opzichte van andere thema’s.

  Quote:
  dan moet ik het toch maar eens gaan lezen

  Doen!

  #59788

  Ga ik gewoon eens doen, maar nu eerst koers!

  #59870

  De verspreiding van het evangelie is een taak van zendelingen en missionarissen. Dus ook in China en Amerka heeft men met het geloof kennis kunnen maken. De wrede methodes van de Spanjaarden en Portugezen (ook Nederlanders?) in de 15de en 16de eeuw waren natuurlijk geen reclame voor het christendom, laat staan de slavernij.

  #59873

  @pirazzi
  Slavernij heeft niks met het Christendom te maken./

  #59889

  Dat klopt ook wel, slavernij komt in alle culturen voor of heeft dat gedaan.

  #112928

  @Ab Normaal en 8.6 in dit topic,

  Geloof:

  Quote van Ab Normaal:
  Dan denk je dus niet zelf na over zaken

  Tjaa, als dat je manier is om een discussie aan te gaan, win je inderdaad altijd, want die anderen denken niet na. Christenen mogen dus eigenlijk ook niet stemmen van jou, want ze denken niet na?

  Quote van 8.6:
  wat heb ik in deze tijd aan mensen die zich laten leiden door een boek over de een of andere profeet die 2 tot 15 eeuwen na zijn dood is ge- en herschreven

  Tjaa, een discussie over de validiteit van de bijbel is ellendig lang. En dan nog niet eens meegewogen dat de christenen het nog niet eens allemaal met elkaar eens zijn.
  Ik ken trouwens een boel christenen die ruimdenkender zijn over het ‘nut’ van andersdenkenden dan jij.

  Quote van 8.6:
  en ze zijn het niet eens eens met elkaar

  Nouja, zeg, mensen die het niet met elkaar eens zijn! Gelukkig zijn alle socialisten, humanisten en liberalen het altijd met elkaar eens. Dit vind ik nogal een makkelijk argument om een hele groep uit te sluiten van enige positieve invloed, omdat ze het niet met elkaar eens zijn.

  Quote van 8.6:
  het is maar net in welk nest je geboren bent, en dat moet dan de basis zijn voor je stemgedrag

  Dit geldt absoluut ook alleen voor christenen. Andere mensen laten zich 0% beïnvloeden door hun ouders en opvoeding. /s

  #112930

  @iLLan:
  Je maait me het gras voor de voeten weg.

  Ik verbaas mij altijd over de opvatting dat gelovigen geindoctrineerd zijn tijdens hun jeugd en niet-gelovigen niet.
  Bij iemand die opgegroeid is in een christelijk nest zal de kans dat hij dat later ook is groter zijn dan bij iemand die uit een atheistisch nest komt. Dus indoctrinatie: vast! hoewel dat wel een woord is met een erg negatieve lading voor iets wat doodgewoon is.
  Bij iemand die uit een socialistisch nest komt zal de kans dat hij later socialist is immers ook groter zijn dan bij een echte liberaal. Is dat dan ook indoctrinatie? Of is het dan minder erg?

  En ondertussen gaan ook gelovigen naar universiteiten waar ze kritisch leren denken, nemen deel aan het publieke debat en denken na. En ja, in iedere stroming zijn mensen die ‘van huis uit’ bepaalde dingen doen, maar dat is zeker niet niet iets wat exclusief is voor gelovigen.

  #112933

  @ iLLan:
  ik had het over religie in het algemeen, maar christelijk was het voorbeeld omdat er politieke partijen zijn in Nederland die een christelijke inslag hebben. verder hadden we het over politiek. geen zin in een discussie met bijvoorbeeld xistnc, die me met Flavius om de oren komt slaan. ;)

25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 706)

Het onderwerp ‘Religie’ is gesloten voor nieuwe reacties.

Laatste nieuws