Religie

|
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 706)
 • #58706

  @Daan
  De mensen die Breivik vermoorde waren niet per se Moslims, maar leden van de jongerenafdeling van de Noorse arbeiderspartij. En gekken zul je altijd hebben, dus als hij toevallig hetzelfde geloof heeft hoef je je wat mij betreft niet te schamen. En als Breivik toevallig ook in evolutie ‘geloofde’, hoeven anderen zich nu ook niet te schamen. ;)

  #58707

  @Daan
  Wat je zegt pas juist precies bij religie. De mens wil graag alles kunnen verklaren en wil graag getroost worden, dan is het toch veel fijner om te geloven dat God er voor zorgt dat dingen gebeuren, dat we door God geschapen zijn, dat je na je leven op een betere plek terecht komt, dat het uitmaakt wat je in je leven doet etc. Dat is veel makkelijker te begrijpen en te accepteren dan als je dat weg zou laten.

  #58709

  Oké, jullie weten het toch beter.. Het is jullie keuze.

  #58722

  In deze soorten discussies wordt ook vaak gesproken over de wetenschap alsof het een gevormde groep mensen is die bewust tegen religie ageert. We hebben het hier maar over een fractie van de onmetelijk grote (verwarrende) noemer wetenschap.. die nou eenmaal haaks op de opvattingen van ‘religie’ staat. Maar vergeet dan vooral niet: grote ‘boosdoeners’ als Newton, Darwin, Einstein waren zelf gelovig!

  Darwin:
  ‘Wat betreft de theologische kijk op de zaak. Dat is altijd moeilijk voor mij. Ik ben verbijsterd. Ik heb nooit de bedoeling gehad atheïstisch te schrijven. Maar ik moet toegeven dat ik minder duidelijk dan anderen – en dan ik zelf zou willen – aan alle kanten om ons heen aanwijzingen voor een plan en een weldadige bedoeling kan zien. Er lijkt mij te veel ellende in de wereld. Ik kan mijzelf niet overtuigen dat een goedgezinde en almachtige God bewust de sluipwesp geschapen heeft, met de nadrukkelijke bedoeling dat hij zich zou voeden met de levende lichamen van rupsen, of de kat die met een muis speelt. Aan de andere kant vind ik het onbevredigend naar dit wonderbaarlijke universum te kijken en vooral ook naar het wezen van de mens om tot de conclusie te komen dat dit alles de uitkomst is van brute kracht. Ik neig ertoe alles te zien als voortgekomen uit wetten met een vooropgezette bedoeling, waarbij de details, goed of slecht, worden overgelaten aan de werking van wat wij toeval mogen noemen. Niet dat deze gedachte mij ook maar enigszins bevalt. Ik ben er diep van doordrongen dat het hele onderwerp voor het menselijk verstand niet te bevatten is. Een hond zou met evenveel succes iets over Newtons geest te berde kunnen brengen.’

  #58734

  @Daan
  Dit is een discussie-topic geopend door een religieus persoon die graag wil discussiëren hierover. Dat jij dan bij een beetje tegengas hier zegt: “Oké, jullie weten het toch beter…” is vrij kinderachtig, ook voor iemand van 15 ;)

  #58758

  Hoewel ik er ook van hou om te discussieren over het geloof is mijn ervaring dat het gewoon onmogelijk is om er een normale discussie over te hebben. Wel of niet gelovig zijn zijn twee dusdanig ver uit elkaar staande standpunten die ook onverenigbaar zijn, er zijn geen feiten waar je op kan terugvallen die door beide partijen gedeeld zullen worden.

  #58760

  Mijn handen jeuken altijd van zulke topics. :) Vind het erg interessant om te lezen wat anderen denken hierover en ik heb het idee dat hier genoeg mensen zijn met interessante verhalen.

  Ik kan me altijd maar met weinig mensen identificeren. Ik zit elke zondag 1 of 2 keer in de kerk, ben actief betrokken in mijn gereformeerde gemeente (een relatief ‘lichte’ gereformeerde gemeente: gereformeerd vrijgemaakt voor de geïnteresseerden), bezoek regelmatig bijeenkomsten en conferenties en heb zelfs een tussenjaar gedaan waarin ik les kreeg in filosofie, christelijke ethiek en dergelijken, dus denk dat ik wordt gezien door veel mensen als fanatiek christen. Ook mijn sociale netwerk bevindt zich vooral in de kerken.
  Ik geloof daarnaast in evolutietheorie (ja geloof daarin, ik neem het aan van anderen namelijk), omdat het voor mij de enige logische verklaring is. Ik geniet van alle vooruitgang die de wetenschap boekt op alle terreinen en hoop dat we nog veel meer ontdekken over het ontstaan van materie/leven en over het menselijk lichaam.
  Ik ben fel voorstander van homohuwelijk en vind dat de kerk een leidende rol moeten aannemen in de acceptatie van transgenders/homo’s/etc. en in de veroordeling van elke verbale of fysieke agressie tegenover dezen groepen.
  Verder vind ik Arjen Lubach één van de meest briljante Nederlanders die er bestaat. Zo kan ik nog wel wat dingen noemen die niet iedereen in de kerk met me eens is.

  Nouja, misschien ben ik wel een flexi-christen. Maar ik durf best te zeggen dat ik al mijn keuzes verantwoord uit de bijbel.

  Edit: voor mij zijn wetenschap en christendom helemaal geen tegenhangers van elkaar. Ik krijg het idee dat anderen dat wel vinden, maar daar kan ik me helemaal niet in vinden. Je kan geloven in een god of geloven in geen god (of in iets daar tussenin). Het is niet dat je in een god gelooft of in de wetenschap. Wetenschap kan wel een argument zijn om niet te geloven in een god (of juist wel).

  #58792

  Interessant om te lezen hoe jij er in staat iLLan.
  Wetenschap en religie kunnen samengaan idd. Er zijn zelfs wetenschappers die werken vanuit een bepaalde levensopvatting. Maar, wetenschap geeft antwoord op wat en hoe, niet op waarom. Die eerste twee zijn wetenschappelijke vragen, de laatste is een levensbeschouwelijke vraag. Feitelijk kan er dus nooit een discussie over wetenschap tegenover religie plaatsvinden, alleen maar een discussie tussen levensopvattingen. En daarom heeft Hiddenz eigenlijk de enige juiste conclusie vastgesteld.. met een stuk minder woorden dan ik nodig heb. :)

  Wat wel zo is, is dat we vanaf het jaar 0 te maken hebben met een steeds groter wordende lawine aan informatie uit de wetenschap, die totaal niet meer te vereenvoudigen valt met de oorspronkelijke interpretatie van het geloof. Maar met volledige carte blanche kun je je verhaal altijd in een ander jasje gooien, of stellen dat het om de symboliek draait enz.
  Vanuit dat oogpunt: ben je het wel met me eens, dat de fundamentele opvattingen uit de Bijbel absoluut niet samen kunnen gaan met de huidige fundamentele opvattingen uit de wetenschap? Dus dat als jij gelooft in de evolutietheorie, daarmee automatisch vast komt te staan dat de oorsprong van jouw huidige geloof niet waar kan zijn?

  #58795

  Leuk, een discussie over religie die voor de verandering een keer níet ontspoort.

  Religie is breed. Je hebt de boeken, de verschillende instituten en individuele geloofsovertuigingen die allemaal van elkaar verschillen. Dus wat is religie precies? Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat het geen geschiedenis is en tegenwoordig ook geen adequate verklaring voor het ontstaan van het heelal. Ook is de bestuurlijke macht van de kerk grotendeels verdwenen, althans in het Westen. Wat blijft er dan nog over? In mijn ogen is dat vooral zingeving. Religie geeft een doel aan het leven van gelovigen.

  Niet veel mensen leven met het besef dat het, wetenschappelijk gezien, puur toeval is dat er überhaupt leven is. Wij zijn het resultaat van een oneindig lange reeks toevalligheden. Omdat het volstrekt willekeurig tot stand is gekomen, kan er rationeel gezien geen doel zijn voor het leven. Als je dat wél denkt, ga je er kennelijk van uit dat er ergens toch iets of iemand is die aan de touwtjes trekt en er een groter plan is, wat je automatisch religieus maakt. Je verwekking is een biologisch proces en je dood is het begin van het einde daarvan. Na de dood is het afgelopen. Wat je in de tussentijd doet maakt natuurkundig en biologisch niet uit. Toch doet vrijwel iedereen aan zingeving. En daarbij is elk doel dat we zelf aan het leven geven is cultureel bepaald.

  Voor mij is religie gewoon een van de cultureel bepaalde, niet rationele manieren om zin te geven aan het leven. Dat kan zelfs op een rationele manier. Een klassieke neo-liberale econoom is tegen het geven van uitkeringen aan werklozen omdat het de economie zou schaden. Hij zet daarbij dan economische vooruitgang boven het welzijn van individuele mensen. Maar waarom zou telkens groeiende winstcijfers een hoger doel moeten zijn? Dat is cultureel bepaald, alleen in het kapitalistische systeem is groei een doel en geen middel. Maar ondertussen zijn wij allemaal radertjes in dat systeem.
  Of een militair die bereidt is om zijn leven, het enige leven dat hij heeft, te geven voor een geconstrueerd concept als de natiestaat. Een compleet irrationele manier om zin te geven aan je leven maar in onze samenleving en ons begrippenkader volkomen logisch.
  Of iemand die zijn hele leven wijdt aan de wetenschap, bezig is kennis te vergaren. Is het vergaren van kennis het doel van dit volstrekt willekeurig tot stand gekomen leven?

  Bottom line: in de huidige samenleving krijgen gelovigen het zwaar te verduren omdat hun manier van zingeving niet rationeel zou zijn, maar eigenlijk geldt dat voor ons allemaal…

  edit:
  Wat overigens ook heel erg logisch is. Het is zo absurd dat wij allemaal individuen zijn, die gedachten kunnen vormen, elkaar en onszelf kritisch kunnen analyseren, kunnen voelen, een ‘ik’ zijn en nooit ‘echt’ kunnen weten hoe het leven is vanuit een ander gezien… Dat dit allemaal willekeurig tot stand is gekomen is bijna niet te bevatten.

  #58797

  @ klootje, ik denk het niet. Evolutietheorie is een feit klaar. Echter, als gelovige kan je ook beredeneren dat God die evolutie op een bepaalde manier gestuurd heeft, of minstens de oorsprong hiervan is. Geloven dat evolutie bestaat betekent dus niet dat God niet zou kunnen bestaan. Zeg ik als iemand die geen uitgesproken mening over geloven heeft ;)

  #58798

  @Kirsipuu
  Religie hoeft niet alleen zin te geven aan het leven, maar het kan ook op andere manieren helpen. Als jij met het sterke gevoel leeft dat er altijd iemand/iets is die op jou let en die je bijstaat, kan dat je leven erg prettig maken. Ik geloof zelf niet in een god of iets dergelijks, maar ik heb van anderen gehoord dat zij dit zo ervaren.

  Ook geeft een religie een gevoel van saamhorigheid, wat bijdraagt aan je welzijn. Mensen die zich nauw betrokken voelen bij een organisatie of groep met dezelfde denk- of leefwijze zijn over het algemeen gezonder.

  #58801

  Erg mooi betoog Kirsipuu.

  Bij je bottom line denk ik: maar wel met dat verschil dat jij je er bewust van bent.

  #58810

  Inderdaad een mooi betoog Kirsipuu,.
  Rationalitiet is inderdaad maar een zeer betrekkelijk begrip.
  Ik zie al heel wat interessante argumenten aangedragen worden trouwens, maar ik heb even geen tijd om er dieper op in te gaan helaas.

  Ik sluit me trouwens aan bij Daan wat betreft het feit dat iedereen van harte uitgenodigd is eens een evangelische kerk te bezoeken. Bij ons worden homo’s niet eens veroordeeld, radicaal gewoon ;)

  #58811

  #58825

  @Kirsipuu: Mooi verwoord! Ik zou niet snel zeggen dat het ”puur toeval is dat er überhaupt leven is”, al ben ik het wel eens met waar je op uit komt.
  In dit dit gigantische heelal is de kans best wel aanwezig dat er ergens leven ontstaat, al denk ik wel dat het toeval is, dat wij precies op deze planeet zijn geboren, etc.

  Quote van klootje kriekeljon:
  Vanuit dat oogpunt: ben je het wel met me eens, dat de fundamentele opvattingen uit de Bijbel absoluut niet samen kunnen gaan met de huidige fundamentele opvattingen uit de wetenschap? Dus dat als jij gelooft in de evolutietheorie, daarmee automatisch vast komt te staan dat de oorsprong van jouw huidige geloof niet waar kan zijn?

  1. Als je met fundamentele opvattingen bedoelt dat de aarde in 6 dagen geschapen is en 6000 jaar oud is, dan ben ik het met je eens dat dat niet samengaat met de huidige wetenschap.
  2. Ja dat klopt, de oorsprong van het christelijk geloof is niet waar ik in geloof. Ik geloof in een god die alles wat bestaat ooit heeft bedacht, inclusief natuurwetten en met een mogelijkheid op ontstaan van leven. En ook de mogelijkheid om door de wetenschap bizarre ontdekkingen te doen en te achterhalen hoe de aarde en het heelal gevormd zijn. Dit geeft ons nu veel meer informatie dan mensen 2000 jaar geleden hadden, dus ja, de visie op ontstaan van leven is nogal veranderd.

  Dit maakt het wel moeilijk om soms te luisteren naar mensen die nog geloven in een aarde van 6000 jaar oud, dan vind ik je gewoon wereldvreemd. Maar ja, zo kijken jullie misschien ook naar mij met mijn bekrompen beeld ;)

  #58826

  Mooi onderwerp die itt andere forums eens op een mooie goed onderbouwde discussie uitrolt. Ik als moslim lees de afgelopen tijd dus genoeg negativiteit over de islam wat ik nochtans enigszins kan begrijpen. Onder andere ISIS, Al-Qaede en Boko Haram hebben er voor gezorgd dat er de laatste jaren niets dan kwaad over de islam wordt gedacht. Dit gezwel, zo noem ik deze groeperingen maar even, lijken voor de niet-moslims het islamitische geloof te beschrijven waarbij deze weggezet wordt in deze tijdperk als vijandig, gewelddadig, moordzuchtig etc.

  Dit terwijl een van de hoofdverzen in de Koran zegt: “Iemand die een Dhimmi doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken.” Lees dat Dhimmi een niet-moslim betekend. Je zal je wel afvragen wat deze groeperingen met de islam te maken hebben, gezien hun slachtoffers enkel uit andere moslims bestaan.

  #58879

  @iLLan
  Ik heb juist respect voor mensen die een eigen draai geven aan een bestaande ideologie. Ik noem jouw levensbeeld zeker niet bekrompen, omdat je bereid bent de fundamenten van je geloof in twijfel te trekken, en openlijk afstand neemt van bepaalde ideeën en opvattingen van het Christendom door je ogen niet te sluiten voor wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren.

  Van mij mag iedereen geloven wat hij of zij wil, zolang het maar uit de persoon zelf komt en andersdenkenden ook gerespecteerd worden. Daarmee zit al een fundamenteel probleem bij alle politieke partijen die met de bijbel, Tenach, koran e.d. in de hand regeren. Een bekend voorbeeld is vaccinatie, waar je als ouder op geloofsbasis het leven van je eigen kind in gevaar kan brengen. Zo ook die rare afkeer jegens homo’s en transgenders. Vaak wordt hiervoor het excuus gebruikt: “Het staat in de bijbel”. Met alle respect, maar als je al je moralen klakkeloos uit een boek overneemt dan heb je mijns inziens een bekrompen levensbeeld. Wanneer een levensbeschouwing door iemand wordt opgedrongen, en anders denken niet wordt gedoogd, dan is de definitie ‘geloof’ helemaal weg. De stap naar fundamentalisme, de oorzaak van het gros van alle oorlogen, is hierdoor klein. Wat ben ik daarom blij dat we ooit verlichting gekend hebben. Met gematigde joden, moslims, hindoes, christenen etc. heb ik totaal geen problemen.

  Het feit of er een of meerdere goden bestaan, is eigenlijk het geweldigste non-issue dat er bestaat. Het idee is erg fascinerend, maar eigenlijk is er maar weinig over te discussiëren omdat niemand de waarheid kent. Uiteraard kunnen sommige verhalen uit de bijbel inmiddels wetenschappelijk weerlegd worden, maar zelfs de wetenschap loopt uiteindelijk vast. Wetenschappelijk gezien zijn we inmiddels genaderd tot aan de oerknal, verder kunnen we niet gaan. Dit omdat we gelimiteerd zijn tot driedimensionaal denken, en tijd als een constante factor zien die niet beïnvloedbaar is. Een vermoeden bestaat dat het heelal uit elf dimensies bestaat (snaartheorie), dus haar exacte werking is iets dat we nooit zullen snappen.

  Feitelijk kan ik eigenlijk maar één ding met zekerheid vaststellen: Het feit dat ik zelf het vermogen heb om waar te nemen. Op die manier kom je uit bij het solipsisme, maar dat is echt een krankzinnige gedachte – al betrap ik me er soms wel op (al dan niet zeer gematigd). Mijn eigen waarneming is het enige tastbare waar ik op terug kan vallen. Dus in feite kan deze reactie bedoeld zijn aan mensen (in dit geval: jullie WF’ers) die eigenlijk allemaal louter hersenspinsels van mijn gedachte zijn, en eigenlijk helemaal niet bestaan. Een variant hierop is dat één geest alle personages ter wereld ben. Dus terwijl ik als 123p hier dit epistel zit uit te typen, kan ‘ik’ op het zelfde moment in de persoon van klootje kriekeljon in dit topic F5’en omdat er wellicht iemand iets zinnigs heeft toe te voegen. Nogmaals, dit vind ik echt een heel akelige gedachte.

  Eigenlijk denk ik dat ik het uit Wielerfits ontsprongen Onieïsme het beste bij me past. Alle gedachten over eventuele verklaringen van bovennatuurlijke verschijnselen maken me eerlijk gezegd helemaal koekoek, je kan immers niet het bestaan noch het tegendeel bewijzen. Wat wel tastbaar is en ook rationeel gezien logisch verklaard kan worden, staat voor mij als feit vast. Zo ook de evolutietheorie.

  Laat mij verder maar in de zalige onwetendheid leven. Wie weet is er na de dood niks meer. Dus maak er het beste van, allemaal. Hopelijk krijgen we zondag een mooie Roubaix te zien :)


  @Andy

  Laat je niet wijsmaken door het gebrabbel en de bangmakerij uit sommige kanten van de maatschappij. Ik vind het erg krom dat jullie je moeten verantwoorden voor iets wat een stel idioten, die waarschijnlijk nog nooit de koran hebben gelezen, uitspookt in het Midden-Oosten, Kenia etc. Ik ken voldoende Moslims die hun geloof op de juiste, gematigde, vredelievende manier uitoefenen. De heersende xenofobie is angstaanjagend, en kent vooral onschuldige slachtoffers.

  #58895

  Voor biologie etc interessant vinden zou ik het aanraden om questions of orgin te kijken.

  Trouwens, ikzelf geloof deels evolutietheorie deels schepping. Maar wel alles onder leiding van God. Het leven is te mooi om het als een toevalligheid te zien

  #58898

  @123, mooi verhaal! Interessant dat je de snaartheorie noemt. Hoeveel zijn onze waarnemingen daadwerkelijk waard? Als wij slechts in 3 van de 11 dimensies kunnen denken/waarnemen, is er zo ontzettend veel dat wij niet kunnen begrijpen. En toch ‘geloven’ wij in de wetenschap, die dus ook zéér beperkt zou kunnen zijn

  #58902
  Quote van 123poetertjes:
  Hopelijk krijgen we zondag een mooie Roubaix te zien :)

  Mooie conclusie van je verhaal ;) Denk dat iedereen hier daar in ieder geval hetzelfde over denkt.

  Kan me verder wel vinden in je verhaal. Alleen de snaartheorie zegt me niks, zal het eens opzoeken :)


  @Andy
  , ik vind het wel moeilijk hoor. Ik heb namelijk wel iets tegen veel landen waar de islam de grondwet bepaalt, omdat daar mensenrechten met voeten worden getreden. Ik heb het idee dat de elite daar de islam gebruikt (of misbruikt) om aan de macht te blijven en mensen ‘dom’ te houden.
  Daarnaast worden in veel islamitische landen andere rassen en gelovigen gepest of weggejaagd (al wint Noord-Korea daarin).
  Nu is het dilemma, dat ik niet een afkeer heb tegen moslims. Ik vind het prima als je in Nederland gelooft in god, daar mensen ontmoet en samen zingeving vindt. Maar er is in mijn hoofd zo een groot verschil ontstaan tussen de islam als instituut en de moslims die ik tegenkom. Misschien een idee om een islam 2.0 te beginnen? ;)

  #58911

  Mooie uiteenzettingen lees ik hier over religie. Ook ik ben christelijk, en niet een zogeheten ‘flexi-christen’ maar gereformeerd, en dus die hoek waarin abortus, euthanasie, homo-huwelijk, vaccinatie etc. echt als ‘slecht’ bestempeld worden. Het lastige met zulke discussies is altijd dat paradigma’s een hele belangrijke rol spelen in de discussie: vanuit je opvoeding, ontwikkeling of wat dan ook heb je bepaalde waarden meegenomen of die heb je zelf gevormd. Voor mij is bijvoorbeeld een waarde: wat in de Bijbel staat is waar. Ondanks dat miljoenen christenen deze zelfde waarde hebben, leidt dit tot verschillende normen: voor sommigen is abortus een optie, voor anderen niet. Zelf denk ik dat abortus onder sommige omstandigheden wel toegestaan mag zijn, maar alleen als er ander leven in gevaar is. Maar dan kom je weer bij een punt: waar begint leven. Is dat bij de conceptie? Bij 12 weken? Bij 24 weken? Bij de geboorte? Bij 2 jaar? Als een kind zelfstandig voor zichzelf kan zorgen? Kortom, veel dingen zijn heel verwarrend, en dat zorgt er denk ik ook voor dat religieuze zaken vaak voor zoveel wrijving zorgen, niet alleen tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’, maar ook tussen gelovigen onderling.

  Belangrijk in zulk soort discussies is denk ik om er vanuit te gaan dat we allemaal mensen zijn. We maken allemaal fouten, en wat je nu vaak ziet, is dat christenen en niet-christenen inzake religieuze zaken vaak ‘gepakt’ worden op woorden. Maar, zoals ergens in de Bijbel staat: ‘Wie in woorden niet struikelt, is een volmaakt man’. Begripvol luisteren naar een ander is daarom veel belangrijker dan je eigen mening verkondigen. Voor mij is de Bijbel de richtlijn in m’n leven. Ik baseer er verschillende belangrijke waarden op: elk leven is waardevol (kinderen met Down-syndroom mogen er ook zijn), lijden is een onderdeel van het leven (hier kunnen we op een goede manier mee om leren gaan, maar het lijden kan nooit opgelost worden).
  Echter, hoewel ik een zogeheten gereformeerde christen ben, zie ik ook bij mezelf dat ik vaak tegenstrijdig ben met m’n eigen waarden. Voor veel mensen in de kerk zal ik raar aangekeken worden als ze horen dat ik wielrennen volg, of dat ik in een fietskleding op de fiets zit (vinden ze genant ofzo). Misschien is het hypocriet van me, maar ik probeer ervoor te zorgen dat ze zich zo weinig mogelijk aan mij kunnen ergeren en toch probeer ik de dingen te doen die ik leuk vind zonder me wat aan te trekken van de ‘groep’. Het is een zoektocht naar wat goed is, en zelf weet ik niet of er echt een absoluut goede manier van doen is (kan je denk ik ook niet weten als je 23 jaar bent ;-) ). Ik probeer vooral te leren van wat anderen om me heen doen. Op basis van mijn opvoeding, de Bijbel, mensen om me heen etc. neem ik dingen over of doe ik bepaalde dingen juist niet. Je ziet dingen om je heen, en daarvan probeer je te leren.

  Het christelijk geloof geeft richting aan m’n leven: een doel, dingen die ik nastreef, bepaalde waarden die ik belangrijk vind. Maar op veel gebieden leef ik helemaal niet naar hoe je volgens de Bijbel zou moeten leven en veel christenen met mij. Daarom is het ook belangrijk om je ervan bewust te zijn dat je vaak tegenstrijdige dingen doet. Vanuit je eigen onkunde het gesprek aangaan in plaats van wat je allemaal wel weet is iets wat ik heel erg waardeer als mensen zich zo gedragen.

  Mooi dat er zo over religie gesproken kan worden. Gewoon respectvol! Dat is echt wel bijzonder. Complimenten daarom voor de forumleden! :)

  #58915

  Dag allemaal,
  Ik zie dat er een flinke discussie ontstaat over geloof en religie.
  De discussie spitst m.i. zich vooral toe op wetenschap versus geloof (evolutie vs schepping). Het is m.i. ook belangrijk te vermelden wat de echte boodschap is van het christelijk geloof. Nog belangrijker, waar deze uit voort komt.

  Kortweg is dit wat een christen gelooft.
  God heeft de wereld geschapen. Alles was perfect en in harmonie, natuur en mens. Er was geen onvrede, jaloezie, ruzie, pijn, angst,…, geen zonde. God heeft dit alles geschapen uit liefde. Hij schiep de mens, geen robots die alleen maar konden doen wat hij wilde.
  De mens koos er uiteindelijk voor om God ongehoorzaam te zijn. Waardoor de zonde wel in de wereld kwam en de mens voortaan zou sterven. Gods reactie daarop had kunnen zijn, ik stop met wat ik begonnen ben en vaag de wereld en het universum weer weg, eigen schuld dikke bult. Echter God houdt zo van Zijn Schepping dat Hij een oplossing aanbiedt: ‘Ik zal er voor zorgen dat de dood niet het laatste Woord heeft. Ikzelf zal de straf (de eeuwige dood) die jij nu verdient dragen’. Dit heeft hij gedaan door Jezus, Zijn Zoon. Hij is in onze plaats naar de hel gegaan (Goede vrijdag) en is opgestaan uit de dood (Pasen). Uiteindelijk zal Jezus eens terugkeren naar de aarde en de Schepping vernieuwen, zodat alles net als in het begin weer in orde is!

  Kortom dit is een daad van liefde van God voor ons. Iedereen die dit gelooft zal ook leven in deze vernieuwde Schepping. Ik kan niet wachten!!

  Een christen, dus iemand die dit gelooft en heeft aangenomen, kan niet anders dan dankbaar zijn. Hij zal willen leven zoals God dat van Hem vraagt. Hieruit komen de goede daden van een christen voort.
  Als je je serieus verdiept in de Bijbel zie dat alles wat ons daarin wordt aangereikt meewerkt en ons aanzet om van elkaar te houden, het beste voor elkaar te zoeken. Een voorproefje op de nieuwe Schepping!

  Als christen (in een kerk met orgel, houten banken e.d., iedere zondag weer feest! :-) ) deel ik graag mijn zienswijze op mijn geloof met jullie en hoop dat je er iets mee kunt, dat het je misschien verder helpt.

  #58920

  @gerben21-05
  Mooi verwoord! De dag dat Hij terugkomt zal fantastisch zijn!

  #58923

  @Stelvio-fan: Ik ben zelf ook lid van een gereformeerde gemeente, maar heb nog nooit iets gehoord over dat fietskleding gek is. :O
  Ik ben heel benieuwd hoe je tegen het homohuwelijk zijn rijmt met de woorden uit de bijbel. Ik kan dat niet langer, juist na me te verdiepen in de bijbel.


  @gerben
  : kan me er wel in vinden, maar de grap is dat dit nog heel veel uitwerkingen kan hebben.

  Dit topic kan wel wat stevige input gebruiken van wat niet-gelovigen en anders-gelovigen. ;)

  #58926

  @gerben
  Vind je dat verhaal zelf niet vergezocht? Als de mensheid God niet gehoorzaamd en hij is almachtig, waarom zou hij dan zijn aanwezigheid niet kenbaar maken? Geloof mij, als God de wereld persoonlijk zou toespreken dan is er niemand meer die niet gelooft en ook niemand die ongehoorzaam zou zijn.. Het verhaal hangt een beetje aan elkaar van onduidelijkheden en dingen die erg vergezocht zijn en daarom kan ik me niet voorstellen dat je dat zomaar accepteert zonder op zijn minst vragen te stellen of zeer ernstig te twijfelen.

  Verder bestaat een deel van de Bijbel natuurlijk uit geweld en haat en niet uit liefde. Dat stuk telt dan niet? Plus je toon is in mijn ogen een alsof alleen Christenen goede mensen zijn en heeft een hoog “veer in de eigen kont-gehalte” (Christenen doen goede daden, zij zullen alleen leven in de vernieuwde Schepping etc.) en daardoor ook een opgeheven vingertje naar anderen.

25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 706)

Het onderwerp ‘Religie’ is gesloten voor nieuwe reacties.

Laatste nieuws